หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 ป.1/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 ป.6/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 ป.5/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ลานด้านหลัง อาคาร 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงอาหารใหม่ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงอาหารใหม่ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอม1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ลานด้านหลัง อาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ลานด้านหลัง อาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]