หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 ป.6/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6/3 ม.2/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 7 ต.ค. 2559 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งเอกสารตามเกณฑ์กำหนด และเตรียมโต๊ะแสดงโครงงานมาเอง
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3-4 7 ต.ค. 2559 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งเอกสารตามเกณฑ์กำหนด และเตรียมโต๊ะแสดงโครงงานมาเอง
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 5 7 ต.ค. 2559 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งเอกสารตามเกณฑ์กำหนด และเตรียมโต๊ะแสดงโครงงานมาเอง
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 6 7 ต.ค. 2559 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขัน ส่งเอกสารตามเกณฑ์กำหนด และเตรียมโต๊ะแสดงโครงงานมาเอง
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องสมุด 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 7 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 8 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 8-9 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 10-11 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 12-13 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 14-15 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 16-17 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]