หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 1-3 6 ต.ค. 2559 09.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 4-5 6 ต.ค. 2559 09.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 6-7 6 ต.ค. 2559 09.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 8 6 ต.ค. 2559 09.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 9-10 6 ต.ค. 2559 09.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 11 6 ต.ค. 2559 09.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 1-3 7 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะและอุปกรณ์แสดงโครงงานมาเอง
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 4-5 7 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโต๊ะและอุปกรณ์แสดงโครงงานมาเอง
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 12-13 6 ต.ค. 2559 09.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 14-15 6 ต.ค. 2559 09.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 6 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำโต๊ะและอุปกรณ์ ในการจัดทำอาหารมาเอง
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 6 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำโต๊ะและอุปกรณ์ ในการจัดทำอาหารมาเอง
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 6 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำโต๊ะและอุปกรณ์ ในการจัดทำอาหารมาเอง
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 7 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำโต๊ะและอุปกรณ์ ในการจัดทำอาหารมาเอง
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 7 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำโต๊ะและอุปกรณ์ ในการจัดทำอาหารมาเอง
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 7 ต.ค. 2559 09.00 ให้ผู้เข้าแข่งขัน นำโต๊ะและอุปกรณ์ ในการจัดทำอาหารมาเอง
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 6 7 ต.ค. 2559 09.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 7 7 ต.ค. 2559 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]