ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ - 25 กันยายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน / ครู และแก้ไข-เปลี่ยนตัว 28 กันยายน 2559 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 4 ตุลาคม 2559 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 6-8 ตุลาคม 2559 เว็ปไซต์ : http://www.esan66.sillapa.net/
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13:57 น.