การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน /นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สภานักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา และ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  ม.1- ม.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม
ส่งรูปเล่มเอกสาร  จำนวน 5 เล่ม    ที่ คุณรำเพย  ทินกระโทก
สพป.หนองคาย เขต 2  เบอร์ติดต่อ  089-842-4963
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:34 น.