การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1- ม.3
ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ระดับ สพป. ส่งเอกสารประกอบ คือ  
1.รูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน  5 เล่ม
2.CD/DVD/Clip VDO  ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559 ที่คุณจิตราพร  ราชบัณฑิต
สพป.หนองคาย เขต 1  โทร.087-774-5034
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:30 น.