สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสุทโธ 12 10 12 34 43 7 2 1 52
2 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 10 8 4 22 29 8 0 0 37
3 บ้านต้องหนองสระปลา 9 6 6 21 22 1 1 4 24
4 ชุมชนกุดค้า 7 4 3 14 19 3 4 1 26
5 บ้านตูม 7 3 5 15 17 1 1 1 19
6 บ้านวังคางฮูง 7 3 4 14 14 5 4 2 23
7 บ้านโคกสว่างนาดี 6 3 2 11 14 2 2 0 18
8 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 5 3 1 9 11 2 0 1 13
9 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 5 3 0 8 11 1 0 1 12
10 บ้านค้อดอนแคน 4 5 5 14 19 8 7 3 34
11 บ้านคำเลาะ 4 5 3 12 11 4 1 1 16
12 บ้านหนองกาโนนสิมมา 4 4 3 11 19 3 1 0 23
13 อนุบาลไชยวาน 4 3 1 8 10 7 2 1 19
14 บ้านนาทรายน้ำรอด 4 2 2 8 14 8 0 2 22
15 บ้านนาจาน 4 1 2 7 12 2 0 1 14
16 บ้านสะแบง 4 0 1 5 8 1 3 2 12
17 บ้านนาชุมแสง 3 6 2 11 15 1 2 0 18
18 บ้านนิคมหนองตาล 3 4 7 14 18 9 2 2 29
19 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 3 4 1 8 8 5 0 1 13
20 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 3 4 0 7 11 1 1 4 13
21 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 3 3 2 8 11 1 0 0 12
22 บ้านโคกกลาง 3 3 2 8 9 2 1 2 12
23 บ้านหนองหลัก 3 3 0 6 6 1 1 0 8
24 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 2 1 6 10 3 3 0 16
25 บ้านวังชมภู 3 2 0 5 7 1 0 0 8
26 บ้านปากดง 3 1 2 6 15 1 3 0 19
27 บ้านผักตบประชานุกูล 3 1 2 6 8 7 1 0 16
28 หนองแวงวิทยา 3 1 2 6 7 4 0 2 11
29 บ้านห้วยยางชัยพร 3 1 0 4 14 1 1 1 16
30 บ้านป่าก้าว 3 0 2 5 10 0 3 1 13
31 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 3 0 2 5 8 6 6 0 20
32 อนุบาลกู่แก้ว 2 5 1 8 14 2 0 0 16
33 บ้านหนองบัวแดง 2 5 0 7 8 3 5 1 16
34 บ้านดอนขี้เหล็ก 2 3 1 6 10 3 0 0 13
35 ร่มเกล้า2 2 3 1 6 10 0 0 0 10
36 บ้านกั้งโนนสะอาด 2 2 2 6 10 3 1 2 14
37 บ้านดงวัฒนา 2 2 2 6 9 1 2 1 12
38 ชุมชนวังทอง 2 2 2 6 7 3 0 3 10
39 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 2 1 1 4 7 2 1 0 10
40 บ้านหนองสว่าง 2 1 1 4 6 1 2 2 9
41 บ้านดงไพรวัลย์ 2 1 1 4 5 0 1 0 6
42 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 2 1 0 3 6 2 1 1 9
43 บ้านพังซ่อน 2 0 1 3 7 3 0 0 10
44 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 2 0 1 3 4 2 1 0 7
45 บ้านโสกหมู 2 0 1 3 4 1 0 0 5
46 บ้านท่าช่วง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
47 บ้านปอพาน 2 0 0 2 4 1 0 0 5
48 นานกหงส์เสรีมีชัย 2 0 0 2 4 0 0 0 4
49 ชุมชนดงเย็น 2 0 0 2 3 1 0 0 4
50 บ้านโนนสะอาด 2 0 0 2 3 0 0 1 3
51 บ้านคำแคนแก่นคูณ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
52 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1 5 4 10 10 3 1 0 14
53 บ้านสร้อยพร้าว 1 5 2 8 9 0 1 1 10
54 บ้านดอนกลอย 1 3 2 6 10 6 4 1 20
55 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 1 2 2 5 10 2 1 1 13
56 บ้านนายม 1 2 1 4 14 2 0 0 16
57 บ้านพังงู 1 2 1 4 6 2 0 2 8
58 บ้านบ่อปัทม์ 1 2 1 4 4 0 0 0 4
59 บ้านดงพัฒนา 1 2 0 3 4 0 0 0 4
60 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
61 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1 1 3 5 12 5 3 2 20
62 บ้านหนองลาด 1 1 3 5 7 0 2 1 9
63 บ้านดงดารา 1 1 2 4 8 0 0 1 8
64 บ้านโคกทุ่งยั้ง 1 1 2 4 7 1 0 1 8
65 บ้านหนองผือ 1 1 2 4 6 1 0 0 7
66 บ้านไชยวานโนนลือชัย 1 1 1 3 3 3 3 1 9
67 ศรีขวัญเมือง 1 1 1 3 3 0 1 1 4
68 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 1 1 0 2 6 1 0 0 7
69 บ้านวังฮาง 1 1 0 2 5 1 0 1 6
70 บ้านคำน้ำทิพย์ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
71 บ้านดงวังพัง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
72 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 1 1 0 2 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองอิอู 1 1 0 2 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองกล้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองแวงตาด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
76 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 0 2 3 3 1 0 1 4
77 บ้านซำป่ารัง 1 0 1 2 4 2 0 2 6
78 บ้านเชียงงาม 1 0 1 2 4 2 0 0 6
79 หว้านใหญ่ประชาคม 1 0 1 2 4 0 0 0 4
80 บ้านดงบังหนองเขื่อน 1 0 1 2 3 1 0 1 4
81 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1 0 1 2 2 4 0 0 6
82 บ้านเม็กดงเรือง 1 0 1 2 2 1 5 1 8
83 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
84 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
85 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านโนนทองอินทร์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
89 บ้านปูลู 1 0 0 1 1 0 1 1 2
90 บ้านวังแข้ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
91 บ้านโคกถาวรทรายงาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านนาคำพรสันติ 0 3 1 4 6 1 3 1 10
94 บ้านนาไหม 0 3 0 3 8 0 3 1 11
95 ชุมชนสะงวย 0 2 2 4 5 1 1 1 7
96 บ้านคำบอน 0 2 0 2 2 1 0 0 3
97 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 2 0 2 1 2 0 0 3
98 บ้านหนองบัว 0 2 0 2 0 2 0 0 2
99 บ้านดงหวาย 0 1 2 3 5 0 1 0 6
100 บ้านโนนหอม 0 1 1 2 7 2 2 0 11
101 บ้านคำเจริญ 0 1 1 2 5 1 0 0 6
102 บ้านคำม่วง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
103 บ้านศาลา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
104 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 1 1 2 3 7 1 0 11
105 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
106 บ้านม่วงประชาบำรุง 0 1 1 2 2 2 0 1 4
107 บ้านนาทม 0 1 1 2 2 1 3 1 6
108 บ้านดอนยางเดี่ยว 0 1 1 2 2 0 1 0 3
109 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
110 บ้านหนองตาใกล้ 0 1 0 1 6 0 1 0 7
111 บ้านกล้วย 0 1 0 1 3 3 2 1 8
112 บ้านคำอ้อ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
113 บ้านนาคำวัง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านหนองกุงดอนบาก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
115 บ้านช้าง 0 1 0 1 2 2 0 2 4
116 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
117 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
118 บ้านหนองสะหนาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านยา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
120 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหงษาวดี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านโนนนาสร้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านโพธิ์ท่าเมือง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านดงแสนสุข 0 0 4 4 11 6 2 1 19
125 บ้านศรีเมือง 0 0 3 3 5 3 1 0 9
126 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 0 2 2 5 3 1 0 9
127 บ้านธาตุดอนตูม 0 0 2 2 3 3 0 0 6
128 ชุมชนคำตานาหนองกุง 0 0 2 2 3 2 3 1 8
129 บ้านนางิ้ว 0 0 2 2 2 1 0 0 3
130 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านจันทร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
132 บ้านท่าบ่อยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
133 บ้านเหล่าหลวง 0 0 1 1 1 2 0 2 3
134 บ้านหนองแซง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านบ่อคำ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
136 บุญมีศรีสว่าง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
137 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 0 0 0 0 6 3 2 0 11
138 บ้านโนนศรีทอง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
139 บ้านโยธา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
140 บ้านงิ้วมีชัย 0 0 0 0 3 2 1 3 6
141 บ้านม่วงคอนสาย 0 0 0 0 3 2 1 1 6
142 บ้านฝาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
145 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านซำป่าหัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
148 บ้านดงคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านดงค้าพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านเรืองชัย 0 0 0 0 1 3 2 1 6
151 บ้านถ่อนนาเพลิน 0 0 0 0 1 2 1 2 4
152 บ้านดอนนางคำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
153 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
154 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านนามั่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 กมลศิลป์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 โนนถั่วดิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านป่าเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองกอบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 สยามกลการ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 อนุบาลทุ่งฝน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
170 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านขาวัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
173 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านนาโฮง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 เพียปู่หนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
179 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านดงยางน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 222 203 167 592 931 265 136 92 1,332