สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 10 7 3 20 25 6 0 0 31
2 อนุบาลศรีสุทโธ 7 7 6 20 28 3 2 1 33
3 ชุมชนกุดค้า 7 4 3 14 19 3 4 1 26
4 บ้านต้องหนองสระปลา 5 6 5 16 18 1 1 3 20
5 บ้านตูม 5 3 4 12 14 1 1 1 16
6 บ้านวังคางฮูง 5 3 3 11 12 4 4 1 20
7 บ้านโคกสว่างนาดี 5 2 1 8 11 2 1 0 14
8 บ้านหนองกาโนนสิมมา 4 4 3 11 19 3 1 0 23
9 อนุบาลไชยวาน 4 3 1 8 10 7 2 1 19
10 บ้านนาทรายน้ำรอด 4 2 2 8 14 8 0 2 22
11 บ้านนาจาน 4 0 2 6 11 2 0 1 13
12 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 4 0 0 4 7 1 0 1 8
13 บ้านนาชุมแสง 3 6 2 11 15 1 2 0 18
14 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 3 4 1 8 8 5 0 1 13
15 บ้านโคกกลาง 3 3 2 8 9 2 1 2 12
16 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 3 3 1 7 9 2 0 1 11
17 บ้านหนองหลัก 3 3 0 6 6 1 1 0 8
18 อนุบาลหนองหานวิทยายน 3 2 1 6 10 3 3 0 16
19 บ้านวังชมภู 3 2 0 5 7 1 0 0 8
20 บ้านปากดง 3 1 2 6 15 1 3 0 19
21 บ้านผักตบประชานุกูล 3 1 2 6 8 6 1 0 15
22 หนองแวงวิทยา 3 1 2 6 7 4 0 2 11
23 บ้านห้วยยางชัยพร 3 1 0 4 14 1 1 1 16
24 บ้านป่าก้าว 3 0 2 5 10 0 3 1 13
25 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 3 0 2 5 8 6 6 0 20
26 บ้านคำเลาะ 2 5 3 10 11 2 1 1 14
27 บ้านค้อดอนแคน 2 3 5 10 16 7 6 3 29
28 ร่มเกล้า2 2 3 1 6 10 0 0 0 10
29 บ้านกั้งโนนสะอาด 2 2 2 6 10 3 1 2 14
30 บ้านดงวัฒนา 2 2 2 6 8 1 2 1 11
31 ชุมชนวังทอง 2 2 2 6 7 3 0 3 10
32 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 2 1 1 4 7 2 1 0 10
33 บ้านหนองสว่าง 2 1 1 4 6 1 2 2 9
34 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 2 1 0 3 6 2 1 1 9
35 บ้านพังซ่อน 2 0 1 3 7 3 0 0 10
36 บ้านสะแบง 2 0 1 3 6 1 3 2 10
37 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 2 0 1 3 4 2 1 0 7
38 บ้านโสกหมู 2 0 1 3 4 1 0 0 5
39 บ้านท่าช่วง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
40 นานกหงส์เสรีมีชัย 2 0 0 2 4 0 0 0 4
41 บ้านคำแคนแก่นคูณ 2 0 0 2 2 0 0 1 2
42 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1 5 4 10 10 3 1 0 14
43 บ้านสร้อยพร้าว 1 5 2 8 8 0 1 1 9
44 บ้านดอนกลอย 1 3 2 6 10 6 4 1 20
45 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1 2 2 5 8 1 0 0 9
46 บ้านพังงู 1 2 1 4 6 2 0 2 8
47 บ้านบ่อปัทม์ 1 2 1 4 4 0 0 0 4
48 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 1 2 0 3 7 1 1 4 9
49 บ้านดงพัฒนา 1 2 0 3 4 0 0 0 4
50 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
51 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1 1 3 5 12 5 3 2 20
52 บ้านดงดารา 1 1 2 4 8 0 0 1 8
53 บ้านโคกทุ่งยั้ง 1 1 2 4 7 1 0 1 8
54 บ้านหนองผือ 1 1 2 4 6 1 0 0 7
55 บ้านหนองลาด 1 1 2 4 5 0 2 1 7
56 บ้านนายม 1 1 1 3 13 2 0 0 15
57 บ้านไชยวานโนนลือชัย 1 1 1 3 3 3 3 1 9
58 บ้านดอนขี้เหล็ก 1 1 0 2 6 3 0 0 9
59 บ้านวังฮาง 1 1 0 2 5 1 0 1 6
60 บ้านคำน้ำทิพย์ 1 1 0 2 5 0 0 0 5
61 บ้านดงวังพัง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
62 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 1 1 0 2 4 0 0 0 4
63 บ้านหนองกล้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านหนองแวงตาด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
65 บ้านซำป่ารัง 1 0 1 2 4 2 0 2 6
66 บ้านดงไพรวัลย์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
67 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1 0 1 2 2 4 0 0 6
68 บ้านเม็กดงเรือง 1 0 1 2 2 1 5 1 8
69 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
71 บ้านปอพาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านเชียงงาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านโนนทองอินทร์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
77 บ้านวังแข้ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
78 บ้านโคกถาวรทรายงาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 ชุมชนดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านนิคมหนองตาล 0 4 6 10 13 9 2 2 24
82 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 0 2 2 4 8 2 1 1 11
83 ชุมชนสะงวย 0 2 2 4 5 1 1 1 7
84 อนุบาลกู่แก้ว 0 2 1 3 8 2 0 0 10
85 บ้านนาคำพรสันติ 0 2 1 3 5 1 3 1 9
86 บ้านนาไหม 0 2 0 2 8 0 2 1 10
87 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 2 0 2 1 2 0 0 3
88 บ้านหนองบัว 0 2 0 2 0 2 0 0 2
89 บ้านดงหวาย 0 1 2 3 5 0 1 0 6
90 บ้านคำเจริญ 0 1 1 2 5 1 0 0 6
91 บ้านคำม่วง 0 1 1 2 5 0 0 0 5
92 บ้านศาลา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
93 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 1 1 2 3 7 1 0 11
94 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 0 1 1 2 3 0 0 0 3
95 บ้านม่วงประชาบำรุง 0 1 1 2 2 2 0 1 4
96 บ้านนาทม 0 1 1 2 2 1 3 1 6
97 ศรีขวัญเมือง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
98 บ้านดอนยางเดี่ยว 0 1 1 2 2 0 1 0 3
99 บ้านหนองสองห้อง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองตาใกล้ 0 1 0 1 6 0 1 0 7
101 บ้านคำอ้อ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 บ้านนาคำวัง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านหนองอิอู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
104 บ้านหนองกุงดอนบาก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
105 บ้านช้าง 0 1 0 1 2 2 0 2 4
106 บ้านนาอุดม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองสะหนาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านคำบอน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
109 บ้านยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
110 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านโนนนาสร้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านโพธิ์ท่าเมือง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านดงแสนสุข 0 0 4 4 11 6 2 1 19
114 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 0 2 2 5 2 1 0 8
115 บ้านศรีเมือง 0 0 2 2 4 2 1 0 7
116 บ้านธาตุดอนตูม 0 0 2 2 3 3 0 0 6
117 ชุมชนคำตานาหนองกุง 0 0 2 2 3 2 3 1 8
118 บ้านนางิ้ว 0 0 2 2 2 1 0 0 3
119 บ้านโนนหอม 0 0 1 1 5 2 2 0 9
120 บ้านดงบังหนองเขื่อน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
121 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านท่าบ่อยาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 หว้านใหญ่ประชาคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
124 บ้านเหล่าหลวง 0 0 1 1 1 2 0 2 3
125 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองแซง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านบ่อคำ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
128 บุญมีศรีสว่าง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
129 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
130 บ้านโนนศรีทอง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
131 บ้านโยธา 0 0 0 0 4 0 0 0 4
132 บ้านงิ้วมีชัย 0 0 0 0 3 2 1 3 6
133 บ้านม่วงคอนสาย 0 0 0 0 3 2 1 1 6
134 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านฝาง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
136 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านกล้วย 0 0 0 0 2 2 2 1 6
138 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 บ้านซำป่าหัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
142 บ้านดงคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านดงค้าพัฒนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านเรืองชัย 0 0 0 0 1 3 2 1 6
145 บ้านถ่อนนาเพลิน 0 0 0 0 1 2 1 2 4
146 บ้านดอนนางคำ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
147 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านนามั่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
151 กมลศิลป์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 โนนถั่วดิน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
155 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านป่าเป้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองกอบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 สยามกลการ 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองบัวแดง 0 0 0 0 0 2 4 1 6
166 อนุบาลทุ่งฝน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 บ้านขาวัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
170 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
172 บ้านนาโฮง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
176 บ้านปูลู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านดงยางน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 174 169 149 492 819 246 130 88 1,195