สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสุทโธ 28 3 2 1 33
2 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 25 6 0 0 31
3 ชุมชนกุดค้า 19 3 4 1 26
4 บ้านหนองกาโนนสิมมา 19 3 1 0 23
5 บ้านต้องหนองสระปลา 18 1 1 3 20
6 บ้านค้อดอนแคน 16 7 6 3 29
7 บ้านปากดง 15 1 3 0 19
8 บ้านนาชุมแสง 15 1 2 0 18
9 บ้านนาทรายน้ำรอด 14 8 0 2 22
10 บ้านตูม 14 1 1 1 16
11 บ้านห้วยยางชัยพร 14 1 1 1 16
12 บ้านนิคมหนองตาล 13 9 2 2 24
13 บ้านนายม 13 2 0 0 15
14 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 12 5 3 2 20
15 บ้านวังคางฮูง 12 4 4 1 20
16 บ้านดงแสนสุข 11 6 2 1 19
17 บ้านคำเลาะ 11 2 1 1 14
18 บ้านโคกสว่างนาดี 11 2 1 0 14
19 บ้านนาจาน 11 2 0 1 13
20 อนุบาลไชยวาน 10 7 2 1 19
21 บ้านดอนกลอย 10 6 4 1 20
22 อนุบาลหนองหานวิทยายน 10 3 3 0 16
23 บ้านกั้งโนนสะอาด 10 3 1 2 14
24 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 10 3 1 0 14
25 บ้านป่าก้าว 10 0 3 1 13
26 ร่มเกล้า2 10 0 0 0 10
27 บ้านโคกกลาง 9 2 1 2 12
28 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 9 2 0 1 11
29 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 8 6 6 0 20
30 บ้านผักตบประชานุกูล 8 6 1 0 15
31 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 8 5 0 1 13
32 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 8 2 1 1 11
33 อนุบาลกู่แก้ว 8 2 0 0 10
34 บ้านดงวัฒนา 8 1 2 1 11
35 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 8 1 0 0 9
36 บ้านนาไหม 8 0 2 1 10
37 บ้านสร้อยพร้าว 8 0 1 1 9
38 บ้านดงดารา 8 0 0 1 8
39 หนองแวงวิทยา 7 4 0 2 11
40 ชุมชนวังทอง 7 3 0 3 10
41 บ้านพังซ่อน 7 3 0 0 10
42 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 7 2 1 0 10
43 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 7 1 1 4 9
44 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 7 1 0 1 8
45 บ้านโคกทุ่งยั้ง 7 1 0 1 8
46 บ้านวังชมภู 7 1 0 0 8
47 บ้านดอนขี้เหล็ก 6 3 0 0 9
48 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 6 2 1 1 9
49 บ้านพังงู 6 2 0 2 8
50 บ้านสะแบง 6 1 3 2 10
51 บ้านหนองสว่าง 6 1 2 2 9
52 บ้านหนองหลัก 6 1 1 0 8
53 บ้านหนองผือ 6 1 0 0 7
54 บ้านหนองตาใกล้ 6 0 1 0 7
55 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 5 3 1 0 9
56 บ้านโนนหอม 5 2 2 0 9
57 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 5 2 1 0 8
58 บ้านนาคำพรสันติ 5 1 3 1 9
59 ชุมชนสะงวย 5 1 1 1 7
60 บ้านวังฮาง 5 1 0 1 6
61 บ้านคำเจริญ 5 1 0 0 6
62 บ้านหนองลาด 5 0 2 1 7
63 บ้านดงหวาย 5 0 1 0 6
64 บ้านคำน้ำทิพย์ 5 0 0 0 5
65 บ้านคำม่วง 5 0 0 0 5
66 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 4 2 1 0 7
67 บ้านศรีเมือง 4 2 1 0 7
68 บ้านซำป่ารัง 4 2 0 2 6
69 บ้านโสกหมู 4 1 0 0 5
70 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 4 1 0 0 5
71 บ้านโนนศรีทอง 4 0 1 0 5
72 บ้านท่าช่วง 4 0 0 0 4
73 นานกหงส์เสรีมีชัย 4 0 0 0 4
74 บ้านบ่อปัทม์ 4 0 0 0 4
75 บ้านดงพัฒนา 4 0 0 0 4
76 บ้านดงวังพัง 4 0 0 0 4
77 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 4 0 0 0 4
78 บ้านโพธิ์ 4 0 0 0 4
79 บ้านศาลา 4 0 0 0 4
80 บ้านโยธา 4 0 0 0 4
81 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 3 7 1 0 11
82 บ้านไชยวานโนนลือชัย 3 3 3 1 9
83 บ้านธาตุดอนตูม 3 3 0 0 6
84 ชุมชนคำตานาหนองกุง 3 2 3 1 8
85 บ้านงิ้วมีชัย 3 2 1 3 6
86 บ้านม่วงคอนสาย 3 2 1 1 6
87 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 3 1 0 0 4
88 บ้านคำอ้อ 3 1 0 0 4
89 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 3 1 0 0 4
90 บ้านดงไพรวัลย์ 3 0 0 0 3
91 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 3 0 0 0 3
92 บ้านนาคำวัง 3 0 0 0 3
93 บ้านหนองอิอู 3 0 0 0 3
94 บ้านฝาง 3 0 0 0 3
95 บ้านโพนสูง 3 0 0 0 3
96 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 2 4 0 0 6
97 บ้านหนองกุงดอนบาก 2 3 0 0 5
98 บ้านกล้วย 2 2 2 1 6
99 บ้านช้าง 2 2 0 2 4
100 บ้านม่วงประชาบำรุง 2 2 0 1 4
101 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 2 0 0 4
102 บ้านโพนงาม 2 2 0 0 4
103 บ้านเม็กดงเรือง 2 1 5 1 8
104 บ้านนาทม 2 1 3 1 6
105 บ้านดงบังหนองเขื่อน 2 1 0 1 3
106 บ้านปอพาน 2 1 0 0 3
107 บ้านเชียงงาม 2 1 0 0 3
108 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 2 1 0 0 3
109 บ้านนาอุดม 2 1 0 0 3
110 บ้านนางิ้ว 2 1 0 0 3
111 บ้านซำป่าหัน 2 1 0 0 3
112 ศรีขวัญเมือง 2 0 1 1 3
113 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 2 0 1 1 3
114 บ้านดอนยางเดี่ยว 2 0 1 0 3
115 บ้านคำแคนแก่นคูณ 2 0 0 1 2
116 บ้านหนองกล้า 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองแวงตาด 2 0 0 0 2
118 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองสะหนาย 2 0 0 0 2
121 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 2 0 0 0 2
122 บ้านท่าบ่อยาง 2 0 0 0 2
123 หว้านใหญ่ประชาคม 2 0 0 0 2
124 บ้านดงคำ 2 0 0 0 2
125 บ้านดงค้าพัฒนา 2 0 0 0 2
126 บ้านเรืองชัย 1 3 2 1 6
127 บ้านถ่อนนาเพลิน 1 2 1 2 4
128 บ้านดอนนางคำ 1 2 1 0 4
129 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 1 2 1 0 4
130 บ้านเหล่าหลวง 1 2 0 2 3
131 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
132 บ้านโนนทองอินทร์ 1 1 1 1 3
133 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
134 บ้านคำบอน 1 1 0 0 2
135 บ้านยา 1 1 0 0 2
136 บ้านนาดี 1 1 0 0 2
137 บ้านนามั่ง 1 1 0 0 2
138 บ้านม่วง 1 0 1 1 2
139 กมลศิลป์สามัคคี 1 0 1 0 2
140 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 0 1 0 2
141 โนนถั่วดิน 1 0 1 0 2
142 บ้านวังแข้ 1 0 0 1 1
143 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 1
144 บ้านโคกถาวรทรายงาม 1 0 0 0 1
145 ชุมชนดงเย็น 1 0 0 0 1
146 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
147 บ้านนาดี(บ้านดุง) 1 0 0 0 1
148 บ้านโนนนาสร้าง 1 0 0 0 1
149 บ้านโพธิ์ท่าเมือง 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1 0 0 0 1
153 บ้านจันทร์ 1 0 0 0 1
154 บ้านชัย 1 0 0 0 1
155 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 0 1
156 บ้านทุ่ง 1 0 0 0 1
157 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 1 0 0 0 1
158 บ้านป่าเป้า 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองกอบง 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนชัยศิลป์ 1 0 0 0 1
161 สยามกลการ 3 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองบัวแดง 0 2 4 1 6
163 บ้านหนองบัว 0 2 0 0 2
164 อนุบาลทุ่งฝน 0 2 0 0 2
165 บ้านถ่อนนาลับ 0 2 0 0 2
166 บ้านนาสีนวล 0 2 0 0 2
167 บ้านขาวัว 0 1 1 1 2
168 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 1 1 0 2
169 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 1 1 0 2
170 บ้านนาโฮง 0 1 0 1 1
171 บ้านบ่อคำ 0 1 0 0 1
172 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
173 บ้านหันน้อย 0 1 0 0 1
174 บ้านหัวหนอง 0 0 2 0 2
175 บ้านปูลู 0 0 1 1 1
176 บุญมีศรีสว่าง 0 0 1 0 1
177 บ้านทรายมูล 0 0 1 0 1
178 บ้านดงยางน้อย 0 0 0 1 0
179 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
180 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0
181 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 0
รวม 819 246 130 88 1,283