สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสุทโธ 43 7 2 1 52
2 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 29 8 0 0 37
3 บ้านต้องหนองสระปลา 22 1 1 4 24
4 บ้านค้อดอนแคน 19 8 7 3 34
5 ชุมชนกุดค้า 19 3 4 1 26
6 บ้านหนองกาโนนสิมมา 19 3 1 0 23
7 บ้านนิคมหนองตาล 18 9 2 2 29
8 บ้านตูม 17 1 1 1 19
9 บ้านปากดง 15 1 3 0 19
10 บ้านนาชุมแสง 15 1 2 0 18
11 บ้านนาทรายน้ำรอด 14 8 0 2 22
12 บ้านวังคางฮูง 14 5 4 2 23
13 บ้านโคกสว่างนาดี 14 2 2 0 18
14 อนุบาลกู่แก้ว 14 2 0 0 16
15 บ้านนายม 14 2 0 0 16
16 บ้านห้วยยางชัยพร 14 1 1 1 16
17 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 12 5 3 2 20
18 บ้านนาจาน 12 2 0 1 14
19 บ้านดงแสนสุข 11 6 2 1 19
20 บ้านคำเลาะ 11 4 1 1 16
21 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 11 2 0 1 13
22 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 11 1 1 4 13
23 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 11 1 0 1 12
24 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 11 1 0 0 12
25 อนุบาลไชยวาน 10 7 2 1 19
26 บ้านดอนกลอย 10 6 4 1 20
27 อนุบาลหนองหานวิทยายน 10 3 3 0 16
28 บ้านกั้งโนนสะอาด 10 3 1 2 14
29 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 10 3 1 0 14
30 บ้านดอนขี้เหล็ก 10 3 0 0 13
31 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 10 2 1 1 13
32 บ้านป่าก้าว 10 0 3 1 13
33 ร่มเกล้า2 10 0 0 0 10
34 บ้านโคกกลาง 9 2 1 2 12
35 บ้านดงวัฒนา 9 1 2 1 12
36 บ้านสร้อยพร้าว 9 0 1 1 10
37 บ้านผักตบประชานุกูล 8 7 1 0 16
38 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 8 6 6 0 20
39 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 8 5 0 1 13
40 บ้านหนองบัวแดง 8 3 5 1 16
41 บ้านสะแบง 8 1 3 2 12
42 บ้านนาไหม 8 0 3 1 11
43 บ้านดงดารา 8 0 0 1 8
44 หนองแวงวิทยา 7 4 0 2 11
45 ชุมชนวังทอง 7 3 0 3 10
46 บ้านพังซ่อน 7 3 0 0 10
47 บ้านโนนหอม 7 2 2 0 11
48 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 7 2 1 0 10
49 บ้านโคกทุ่งยั้ง 7 1 0 1 8
50 บ้านวังชมภู 7 1 0 0 8
51 บ้านหนองลาด 7 0 2 1 9
52 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 6 3 2 0 11
53 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 6 2 1 1 9
54 บ้านพังงู 6 2 0 2 8
55 บ้านนาคำพรสันติ 6 1 3 1 10
56 บ้านหนองสว่าง 6 1 2 2 9
57 บ้านหนองหลัก 6 1 1 0 8
58 บ้านหนองผือ 6 1 0 0 7
59 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 6 1 0 0 7
60 บ้านหนองตาใกล้ 6 0 1 0 7
61 บ้านศรีเมือง 5 3 1 0 9
62 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 5 3 1 0 9
63 ชุมชนสะงวย 5 1 1 1 7
64 บ้านวังฮาง 5 1 0 1 6
65 บ้านคำเจริญ 5 1 0 0 6
66 บ้านดงไพรวัลย์ 5 0 1 0 6
67 บ้านดงหวาย 5 0 1 0 6
68 บ้านคำน้ำทิพย์ 5 0 0 0 5
69 บ้านคำม่วง 5 0 0 0 5
70 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 4 2 1 0 7
71 บ้านซำป่ารัง 4 2 0 2 6
72 บ้านเชียงงาม 4 2 0 0 6
73 บ้านโสกหมู 4 1 0 0 5
74 บ้านปอพาน 4 1 0 0 5
75 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 4 1 0 0 5
76 บ้านโนนศรีทอง 4 0 1 0 5
77 บ้านท่าช่วง 4 0 0 0 4
78 นานกหงส์เสรีมีชัย 4 0 0 0 4
79 บ้านบ่อปัทม์ 4 0 0 0 4
80 บ้านดงพัฒนา 4 0 0 0 4
81 บ้านดงวังพัง 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองอิอู 4 0 0 0 4
84 หว้านใหญ่ประชาคม 4 0 0 0 4
85 บ้านโพธิ์ 4 0 0 0 4
86 บ้านศาลา 4 0 0 0 4
87 บ้านโยธา 4 0 0 0 4
88 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 3 7 1 0 11
89 บ้านไชยวานโนนลือชัย 3 3 3 1 9
90 บ้านกล้วย 3 3 2 1 8
91 บ้านธาตุดอนตูม 3 3 0 0 6
92 ชุมชนคำตานาหนองกุง 3 2 3 1 8
93 บ้านงิ้วมีชัย 3 2 1 3 6
94 บ้านม่วงคอนสาย 3 2 1 1 6
95 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 3 1 0 1 4
96 บ้านดงบังหนองเขื่อน 3 1 0 1 4
97 ชุมชนดงเย็น 3 1 0 0 4
98 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 3 1 0 0 4
99 บ้านคำอ้อ 3 1 0 0 4
100 ศรีขวัญเมือง 3 0 1 1 4
101 บ้านโนนสะอาด 3 0 0 1 3
102 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 3 0 0 0 3
103 บ้านนาคำวัง 3 0 0 0 3
104 บ้านฝาง 3 0 0 0 3
105 บ้านโพนสูง 3 0 0 0 3
106 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 2 4 0 0 6
107 บ้านหนองกุงดอนบาก 2 3 0 0 5
108 บ้านช้าง 2 2 0 2 4
109 บ้านม่วงประชาบำรุง 2 2 0 1 4
110 บ้านหนองหญ้ารังกา 2 2 0 0 4
111 บ้านโพนงาม 2 2 0 0 4
112 บ้านเม็กดงเรือง 2 1 5 1 8
113 บ้านนาทม 2 1 3 1 6
114 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 2 1 0 0 3
115 บ้านคำบอน 2 1 0 0 3
116 บ้านนาอุดม 2 1 0 0 3
117 บ้านนางิ้ว 2 1 0 0 3
118 บ้านซำป่าหัน 2 1 0 0 3
119 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 2 0 1 1 3
120 บ้านดอนยางเดี่ยว 2 0 1 0 3
121 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 2 0 1 0 3
122 บ้านคำแคนแก่นคูณ 2 0 0 1 2
123 บ้านหนองกล้า 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองแวงตาด 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองสะหนาย 2 0 0 0 2
128 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 2 0 0 0 2
129 บ้านจันทร์ 2 0 0 0 2
130 บ้านท่าบ่อยาง 2 0 0 0 2
131 บ้านดงคำ 2 0 0 0 2
132 บ้านดงค้าพัฒนา 2 0 0 0 2
133 บ้านเรืองชัย 1 3 2 1 6
134 บ้านถ่อนนาเพลิน 1 2 1 2 4
135 บ้านดอนนางคำ 1 2 1 0 4
136 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 1 2 1 0 4
137 บ้านเหล่าหลวง 1 2 0 2 3
138 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 1 2 0 0 3
139 บ้านโนนทองอินทร์ 1 1 1 1 3
140 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 1 1 1 0 3
141 บ้านยา 1 1 0 1 2
142 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 0 2
143 บ้านนาดี 1 1 0 0 2
144 บ้านนามั่ง 1 1 0 0 2
145 บ้านปูลู 1 0 1 1 2
146 บ้านม่วง 1 0 1 1 2
147 กมลศิลป์สามัคคี 1 0 1 0 2
148 โนนถั่วดิน 1 0 1 0 2
149 บ้านวังแข้ 1 0 0 1 1
150 บ้านโคกถาวรทรายงาม 1 0 0 0 1
151 บ้านดงเย็น 1 0 0 0 1
152 บ้านนาดี(บ้านดุง) 1 0 0 0 1
153 บ้านหงษาวดี 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนนาสร้าง 1 0 0 0 1
155 บ้านโพธิ์ท่าเมือง 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองแซง 1 0 0 0 1
157 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1 0 0 0 1
158 บ้านชัย 1 0 0 0 1
159 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 0 1
160 บ้านทุ่ง 1 0 0 0 1
161 บ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 1 0 0 0 1
162 บ้านป่าเป้า 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองกอบง 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนชัยศิลป์ 1 0 0 0 1
165 สยามกลการ 3 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองบัว 0 2 0 0 2
167 อนุบาลทุ่งฝน 0 2 0 0 2
168 บ้านถ่อนนาลับ 0 2 0 0 2
169 บ้านนาสีนวล 0 2 0 0 2
170 บ้านขาวัว 0 1 1 1 2
171 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 1 1 0 2
172 บ้านนาโฮง 0 1 0 1 1
173 บ้านบ่อคำ 0 1 0 0 1
174 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
175 บ้านหันน้อย 0 1 0 0 1
176 เพียปู่หนองเรือ 0 1 0 0 1
177 บ้านหัวหนอง 0 0 2 0 2
178 บุญมีศรีสว่าง 0 0 1 0 1
179 บ้านทรายมูล 0 0 1 0 1
180 บ้านดงยางน้อย 0 0 0 1 0
181 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
182 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0
183 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 0
รวม 931 265 136 92 1,332