หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 220 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 2 3 2
2 002 โรงเรียนคำภูเงินโนนผักหวาน 0 0 0
3 003 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 29 103 53
4 004 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 9 17 12
5 005 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 4 4 4
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 14 31 17
7 007 โรงเรียนชุมชนวังทอง 14 20 15
8 008 โรงเรียนชุมชนสะงวย 8 18 10
9 009 โรงเรียนต้ายสวรรค์ดงหว้าน 0 0 0
10 010 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 6 13 9
11 118 โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 1 2 1
12 012 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 18 13
13 013 โรงเรียนบ้านกะพี้ 0 0 0
14 014 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 16 29 23
15 015 โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ 0 0 0
16 016 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 12 19 15
17 017 โรงเรียนบ้านขาวัว 3 6 4
18 022 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 5 7 5
19 024 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 9 5
20 023 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 7 13 9
21 025 โรงเรียนบ้านคำม่วง 6 7 6
22 026 โรงเรียนบ้านคำยาง 0 0 0
23 028 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 1 2 2
24 029 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 4 9 7
25 021 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 6 14 10
26 027 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 18 33 27
27 020 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 3 7 5
28 018 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 41 66 58
29 019 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 1 1
30 036 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 11 29 15
31 037 โรงเรียนบ้านจันทร์ 2 2 2
32 038 โรงเรียนบ้านชัย 1 3 2
33 039 โรงเรียนบ้านช้าง 6 12 9
34 043 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 8 19 14
35 044 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 3 5 4
36 046 โรงเรียนบ้านดงคำ 2 3 2
37 045 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 2 6 4
38 047 โรงเรียนบ้านดงดารา 9 13 11
39 048 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 5 9 7
40 049 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 29 98 52
41 050 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 4 14 8
42 055 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
43 053 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 1 2 2
44 054 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 3 12 5
45 057 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 4 10 6
46 058 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 13 34 23
47 060 โรงเรียนบ้านดงหวาย 6 34 14
48 056 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 3 2
49 059 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 20 38 30
50 051 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 0 0 0
51 052 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 6 16 7
52 061 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 21 55 35
53 062 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 9 50 21
54 063 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 13 37 24
55 064 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 5 6 5
56 065 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 0 0 0
57 066 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 3 9 5
58 067 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 3 2
59 068 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 0 0 0
60 070 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 0
61 071 โรงเรียนบ้านตูม 22 55 38
62 069 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 28 57 43
63 072 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 0 0 0
64 074 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 2 4 2
65 073 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 6 9 8
66 075 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 2 2
67 078 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 1 1
68 079 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 13 36 23
69 080 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 2 2 2
70 076 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 4 15 6
71 077 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 2 7 4
72 082 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 6 16 10
73 083 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0
74 084 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 12 23 19
75 085 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 3 9 5
76 086 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 7 5
77 087 โรงเรียนบ้านนาจาน 15 42 23
78 088 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 19 46 30
79 090 โรงเรียนบ้านนาดี 2 4 3
80 089 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 1 15 2
81 091 โรงเรียนบ้านนาทม 7 12 8
82 092 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 24 58 44
83 093 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 0 0 0
84 094 โรงเรียนบ้านนามั่ง 2 6 3
85 095 โรงเรียนบ้านนายม 17 45 29
86 097 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 4 4
87 099 โรงเรียนบ้านนาอุดม 3 8 5
88 100 โรงเรียนบ้านนาฮัง 0 0 0
89 096 โรงเรียนบ้านนาเยีย 0 0 0
90 101 โรงเรียนบ้านนาโฮง 2 2 2
91 098 โรงเรียนบ้านนาไหม 12 62 25
92 103 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 34 105 56
93 102 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 1 7 1
94 116 โรงเรียนบ้านบ่อคำ 1 3 1
95 117 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 4 9 7
96 119 โรงเรียนบ้านปอพาน 5 12 9
97 120 โรงเรียนบ้านปากดง 19 31 25
98 124 โรงเรียนบ้านปูลู 3 6 4
99 122 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 15 52 29
100 121 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 1 3 2
101 123 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 2 2
102 125 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 16 43 26
103 127 โรงเรียนบ้านฝาง 5 14 9
104 128 โรงเรียนบ้านพังงู 10 24 15
105 129 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 10 72 28
106 140 โรงเรียนบ้านม่วง 3 3 3
107 138 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 7 33 14
108 139 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 8 10 8
109 141 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 5 11 7
110 147 โรงเรียนบ้านยา 3 5 5
111 145 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 0 0 0
112 146 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 4 12 8
113 151 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 25 40 33
114 152 โรงเรียนบ้านวังชมภู 9 58 19
115 153 โรงเรียนบ้านวังฮาง 7 14 10
116 150 โรงเรียนบ้านวังแข้ 2 2 2
117 154 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 9 17 13
118 155 โรงเรียนบ้านศาลา 4 25 11
119 156 โรงเรียนบ้านสมวิไล 0 0 0
120 157 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 11 39 18
121 158 โรงเรียนบ้านสะคาม 0 0 0
122 159 โรงเรียนบ้านสะแบง 17 25 21
123 161 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1 1 1
124 162 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 2 6 4
125 163 โรงเรียนบ้านหนองกอบง 1 1 1
126 164 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 24 64 42
127 165 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 7 11 10
128 166 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 0 0 0
129 167 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 0 0 0
130 169 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 8 18 8
131 171 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 0 0 0
132 176 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 7 5
133 174 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
134 175 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 5 12 9
135 173 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 17 31 26
136 172 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 13 5
137 177 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 3 7 5
138 178 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 7 7
139 182 โรงเรียนบ้านหนองลาด 10 29 19
140 181 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 4 6 5
141 184 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 11 35 16
142 185 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 5 3
143 186 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 4 9 4
144 187 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 2 6 4
145 188 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 4 14 9
146 189 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 10 62 22
147 190 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 38 171 76
148 191 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 4 9 5
149 170 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 0 0 0
150 168 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 2 1
151 183 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 2 3 3
152 179 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 3 8 5
153 180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 20 53 28
154 192 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 4 8 6
155 195 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 3 2
156 196 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 0 0 0
157 198 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 3 2
158 197 โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 0 0 0
159 193 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 16 44 27
160 194 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 17 25 23
161 201 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 25 52 40
162 040 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 6 12 7
163 041 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 6 14 10
164 130 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 15 41 26
165 143 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 0 0 0
166 144 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 0 0 0
167 142 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 9 33 16
168 149 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 8 17 14
169 199 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 5 14 8
170 200 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 4 7 6
171 030 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 16 77 37
172 031 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 1 3 1
173 032 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 3 17 6
174 033 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 10 36 15
175 034 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 7 9 7
176 035 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 18 45 30
177 104 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 10 14 10
178 105 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 1 1 1
179 106 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 4 6 5
180 107 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 3 2
181 108 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 5 15 9
182 111 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
183 110 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 3 5 4
184 109 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 3 9 6
185 114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 34 8
186 112 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(กู่แก้ว) 0 0 0
187 113 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 2 5 4
188 115 โรงเรียนบ้านโนนหอม 12 36 18
189 133 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 4 6 5
190 131 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 1 3 1
191 132 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 10 17 12
192 134 โรงเรียนบ้านโพนงาม 4 4 4
193 136 โรงเรียนบ้านโพนสูง 3 3 3
194 135 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 3 5 3
195 148 โรงเรียนบ้านโยธา 4 13 7
196 160 โรงเรียนบ้านโสกหมู 5 16 8
197 042 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 11 45 21
198 081 โรงเรียนบ้านไทย 0 0 0
199 126 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 11 18 14
200 137 โรงเรียนบ้านไพจาน 0 0 0
201 202 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 14 48 29
202 206 โรงเรียนร่มเกล้า2 10 33 19
203 208 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 6 38 14
204 209 โรงเรียนสยามกลการ 3 1 1 1
205 210 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 15 39 27
206 211 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 4 12 7
207 212 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 17 49 29
208 215 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 4 5 4
209 216 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 13 31 19
210 217 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 53 156 90
211 218 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 17 56 32
212 214 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 21 83 40
213 204 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 1 1 1
214 011 โรงเรียนโนนถั่วดิน 2 4 2
215 001 โรงเรียนกฤชานันท์ 0 0 0
216 203 โรงเรียนพิชญวิทย์ 0 0 0
217 205 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 0 0 0
218 207 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 0 0 0
219 213 โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา 0 0 0
220 219 โรงเรียนชุมชนบ้านดุง 0 0 0
รวม 1507 4061 2421
6482

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]