หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 53 43 81.13% 7 13.21% 2 3.77% 1 1.89% 53
2 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 38 29 78.38% 8 21.62% 0 0% 0 0% 37
3 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 28 22 78.57% 1 3.57% 1 3.57% 4 14.29% 28
4 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 41 19 51.35% 8 21.62% 7 18.92% 3 8.11% 37
5 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 29 19 70.37% 3 11.11% 4 14.81% 1 3.7% 27
6 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 24 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
7 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 34 18 58.06% 9 29.03% 2 6.45% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนบ้านตูม 22 17 85% 1 5% 1 5% 1 5% 20
9 โรงเรียนบ้านปากดง 19 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 0 0% 19
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 19 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 24 14 58.33% 8 33.33% 0 0% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 25 14 56% 5 20% 4 16% 2 8% 25
13 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านนายม 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
15 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 17 14 87.5% 2 12.5% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 17 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 25 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
18 โรงเรียนบ้านนาจาน 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 20 11 55% 6 30% 2 10% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 18 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 16 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 20 11 64.71% 1 5.88% 1 5.88% 4 23.53% 17
23 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
25 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 21 10 50% 7 35% 2 10% 1 5% 20
26 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 21 10 47.62% 6 28.57% 4 19.05% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 17 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
30 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 15 10 71.43% 0 0% 3 21.43% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนร่มเกล้า2 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 16 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 13 9 69.23% 1 7.69% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 16 8 50% 7 43.75% 1 6.25% 0 0% 16
38 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 29 8 40% 6 30% 6 30% 0 0% 20
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 14 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 17 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนบ้านสะแบง 17 8 57.14% 1 7.14% 3 21.43% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนบ้านนาไหม 12 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนบ้านดงดารา 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 15 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนชุมชนวังทอง 14 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านโนนหอม 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านวังชมภู 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองลาด 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
52 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 13 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
54 โรงเรียนบ้านพังงู 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
55 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 12 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 11 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 10 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนชุมชนสะงวย 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านวังฮาง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านดงหวาย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านคำม่วง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
72 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านปอพาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านโสกหมู 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านศาลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านโยธา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
89 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
90 โรงเรียนบ้านกล้วย 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 11 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
94 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
97 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านฝาง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านโพนสูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านช้าง 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านโพนงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนบ้านนาทม 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนบ้านคำบอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาอุดม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านดงคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 8 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
134 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
138 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
140 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านนาดี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านนามั่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านปูลู 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านม่วง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนโนนถั่วดิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านวังแข้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองกอบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหนองแซง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนสยามกลการ 3 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านขาวัว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านนาโฮง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านบ่อคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
178 โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]