หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 8 ต.ค. 2559 13.00-14.30
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 8 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ห้องประชุม สพป.อุดรธานี เขต 3 8 ต.ค. 2559 09.00-10.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ไม่มีทีมใดส่งเข้าแข่งขัน
-
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00-14.30
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 14.30-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ห้องประชุม 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) ห้องประชุม 8 ต.ค. 2559 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]