เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
8 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ปี 2559
/ckfinder/userfiles/files/%BB%AE%D4%B7%D4%B9%A1%D2%C3%E1%A2%E8%A7%A2%D1%B9.pdf
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:38 น.
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
1.โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 และ ม.1 - ม.3
2. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
    และ ม.1 -ม.3  ให้ส่งเอกสารดังนี้  รูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์  จำนวน 5 เล่ม  และ แผ่น CD 
    ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2559  ที่ คุณกฤตชญา  เที่ยงรัตน์
    สพป.หนองคาย เขต 1   เบอร์ติดต่อ  081-280-2482
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:39 น.
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน /นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
สภานักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา และ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  ม.1- ม.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม
ส่งรูปเล่มเอกสาร  จำนวน 5 เล่ม    ที่ คุณรำเพย  ทินกระโทก
สพป.หนองคาย เขต 2  เบอร์ติดต่อ  089-842-4963
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:34 น.
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1- ม.3
ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ระดับ สพป. ส่งเอกสารประกอบ คือ  
1.รูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน  5 เล่ม
2.CD/DVD/Clip VDO  ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2559 ที่คุณจิตราพร  ราชบัณฑิต
สพป.หนองคาย เขต 1  โทร.087-774-5034
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:30 น.
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  จัดที่จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ  ระหว่างวันที่  7 -9 ธันวาคม 2559
ยกเว้น กิจกรรมต่อไปนี้ที่ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559  คือ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  2 รายการ คือ
(1) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)  ม.1 - ม.3
กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 2 รายการ คือ
(1) การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
(2) การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 รายการ คือ
(1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
(3) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(4) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
(5) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
(6) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
   ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกรายการ/กิจกรรม  ติดตามข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมการแข่งขันฯ ได้จากเซ็ปไซค์ esan66.sillapa.net/sp-center/  หรือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:23 น.
ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่ - 25 กันยายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน / ครู และแก้ไข-เปลี่ยนตัว 28 กันยายน 2559 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 4 ตุลาคม 2559 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 6-8 ตุลาคม 2559 เว็ปไซต์ : http://www.esan66.sillapa.net/
วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13:57 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 220
จำนวนทีม 1,507
จำนวนนักเรียน 4,061
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,421
จำนวนกรรมการ 832
ครู+นักเรียน 6,482
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,314
ประกาศผลแล้ว 223/223 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 36
สัปดาห์นี้ 211
สัปดาห์ที่แล้ว 258
เดือนนี้ 724
เดือนที่แล้ว 1,158
ปีนี้ 14,093
ทั้งหมด 175,853