หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 86 56 74.67% 8 10.67% 7 9.33% 4 5.33% 75
2 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 52 36 69.23% 14 26.92% 1 1.92% 1 1.92% 52
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 54 34 70.83% 5 10.42% 7 14.58% 2 4.17% 48
4 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 35 27 79.41% 2 5.88% 3 8.82% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนบ้านดงกลาง 35 26 74.29% 5 14.29% 4 11.43% 0 0% 35
6 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 36 24 66.67% 5 13.89% 1 2.78% 6 16.67% 36
7 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 40 23 60.53% 7 18.42% 3 7.89% 5 13.16% 38
8 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 34 23 69.7% 5 15.15% 1 3.03% 4 12.12% 33
9 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 32 22 70.97% 5 16.13% 1 3.23% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 44 20 48.78% 16 39.02% 3 7.32% 2 4.88% 41
11 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 44 20 51.28% 7 17.95% 9 23.08% 3 7.69% 39
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 35 20 57.14% 6 17.14% 4 11.43% 5 14.29% 35
13 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 26 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
14 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 31 18 62.07% 6 20.69% 1 3.45% 4 13.79% 29
15 โรงเรียนบ้านดงน้อย 32 17 54.84% 8 25.81% 3 9.68% 3 9.68% 31
16 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 42 16 44.44% 7 19.44% 4 11.11% 9 25% 36
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 28 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
18 โรงเรียนบ้านนายูง 29 16 61.54% 4 15.38% 2 7.69% 4 15.38% 26
19 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 27 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 21 16 76.19% 2 9.52% 2 9.52% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 24 16 69.57% 2 8.7% 1 4.35% 4 17.39% 23
22 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 28 16 61.54% 1 3.85% 3 11.54% 6 23.08% 26
23 โรงเรียนชุมชนจำปี 32 15 50% 7 23.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
24 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 29 15 55.56% 2 7.41% 3 11.11% 7 25.93% 27
25 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 20 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 20 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 26 14 58.33% 7 29.17% 1 4.17% 2 8.33% 24
28 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 22 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 27 14 60.87% 6 26.09% 0 0% 3 13.04% 23
30 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 22 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
31 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 23 13 59.09% 5 22.73% 1 4.55% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 24 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
33 โรงเรียนบ้านกุดจิก 20 12 60% 3 15% 5 25% 0 0% 20
34 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 22 12 57.14% 3 14.29% 4 19.05% 2 9.52% 21
35 โรงเรียนบ้านเซียบ 22 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
36 โรงเรียนบ้านท่ายม 20 12 60% 2 10% 3 15% 3 15% 20
37 โรงเรียนบ้านปะโค 22 12 57.14% 2 9.52% 2 9.52% 5 23.81% 21
38 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 18 12 66.67% 2 11.11% 2 11.11% 2 11.11% 18
39 โรงเรียนบ้านโปร่ง 19 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนดงง่ามนางาม 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 29 11 37.93% 9 31.03% 3 10.34% 6 20.69% 29
42 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 16 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
43 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 17 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนบ้านทมนางาม 15 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
46 โรงเรียนบ้านตูม 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 19 9 47.37% 6 31.58% 1 5.26% 3 15.79% 19
48 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 17 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 24 9 39.13% 4 17.39% 4 17.39% 6 26.09% 23
50 โรงเรียนวาสนาศึกษา 17 9 56.25% 4 25% 0 0% 3 18.75% 16
51 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
52 โรงเรียนบ้านนาฝาย 17 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
53 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 16 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
54 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 21 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
56 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
58 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 20 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
61 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 14 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 0 0% 13
62 โรงเรียนบ้านคำยาง 13 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 4 30.77% 13
63 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 18 6 35.29% 4 23.53% 3 17.65% 4 23.53% 17
64 โรงเรียนบ้านวาปี 16 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
65 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
66 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 16 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 6 37.5% 16
67 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านนาแบก 14 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 5 35.71% 14
70 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านทับไฮ 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านกอก 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 19 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
78 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 15 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
79 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
80 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
82 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 14 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านวังทอง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนเทพปัญญา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 9 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านสามขา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านโคกศรี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 14 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
95 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 14 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 4 33.33% 12
96 โรงเรียนบ้านคำน้อย 14 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
97 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
99 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
102 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านนาแก 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
104 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
106 โรงเรียนบ้านผือ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองโก 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
110 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านม่วงดง 17 3 17.65% 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 17
115 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 12 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
116 โรงเรียนบ้านโนนสูง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านคำม่วง 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
119 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
121 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านผาทอง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านโนนสา 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
127 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านดูนเลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
138 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
140 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านท่าสัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
143 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านกงพาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านดงแคน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านปอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านเดียม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองกุง 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
158 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 9 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
159 โรงเรียนบ้านสี่แจ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
160 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 8 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
161 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านกุดยาง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านนกขะบา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านสมดี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 9 0 0% 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 9
180 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
181 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
185 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
186 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านพันดอน 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านนาม่วง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านบะยาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]