หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอศรีธาตุ
ระหว่าง วันที่ 4 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกอก สนามเปตอง 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกอก สนามเปตอง 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก เวทีสนามเปตอง 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกอก อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกอก อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกอก ห้องประชุมเล็ก(ห้องพักครู) 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก ห้องประชุมเล็ก(ห้องพักครู) 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก อาคารกุศล 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก อาคารกุศล 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกอก เวทีลานกีฬา 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกอก เวทีลานกีฬา 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก เวทีลานกีฬา 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกอก ห้องอนุบาล1 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกอก ห้องอนุบาล2 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก ห้องอนุบาล1 5 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก ห้องป.1 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกอก ห้องป.1 5 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันจับสลากในวันแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]