หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอศรีธาตุ
ระหว่าง วันที่ 4 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 4 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 5 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 131 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 5 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 1 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 16.00 น
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 16.00 น
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 5 ต.ค. 2559 09.00 น. - 16.00 น
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 4 ชั้น 1 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 16.00 น
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 16.00 น
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 2 3 และ 4 5 ต.ค. 2559 09.00 น. - 16.00 น
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 และ 124 4 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 และ 124 5 ต.ค. 2559 09.00 น. - 12.00 น
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]