หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนจำปี อำเภอศรัธาตุ นายดำรงค์ศักดิ์ พรมบุตร   0872154466
2 โรงเรียนบ้านกอก อำเภอศรีธาตุ นายประกาย นวะสิมมา   0804609629
3 โรงเรียนบ้านนายูง อำเภอศรีธาตุ นายยงยุทธ สิมพา   0817081805
4 โรงเรียนบ้านโคกศรี อำเภอศรีธาตุ นางพัทธนันท์ วิบูลย์กุล   0953031968
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง อำเภอศรีธาตุ นายพิสดาร สังโวลี   0878665558
6 โรงเรียนบ้านโนนสูง อำเภอศรีธาตุ นายพายุ ภูคำวงษ์   0821074565
7 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ นายเสกสรร โสภารัตน์   0934148848

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]