ปฏิทินการดำเนินงาน
ปฏิทินการดำเนินงาน สพป.อุดรธานี เขต ๑ กิจกรรมการแข่งขันวันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 16:22 น.