การส่งเอกสารการแข่งขันให้ระดับภาค (สพป.หนองคาย 2)
การส่งเอกสารการแข่งขันให้ระดับภาค (สพป.หนองคาย 2) ในบางกิจกรรมภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ตามรายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:06 น.