การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP กำหนดใช้โปรแกรม GSP Version 4.06
วันจันทร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:20 น.