การส่งผลงานประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ผู้เข้าแข่งขันส่งผลงานประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 20 พ.ย 59  และโครงงานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 15 พ.ย 59 ที่ สพป.หนองคาย 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://esan66.sillapa.net/sp-center/
วันจันทร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:18 น.