ลำดับที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1 ได้ลำดับที่ 27
ลำดับที่ในการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จุดแข่งขันจังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ ของสพป.อุดรธานี เขต 1   ได้ลำดับที่  27
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 15:34 น.