ตรวจสอบชื่อ-สกุลนักเรียน ครู
ให้โรงเรียนได้ตรวจสอบชื่อ-สกุลนักเรียน ครู หากแก้ไขให้แจ้งตามแบบฟอร์ม ทางอีเมล์ supak2513@gmail.com  ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  พร้อมอัพโหลดรูปประจำตัวนักเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ 
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 16:29 น.