สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุดรธานี 18 12 2 32 39 6 2 2 47
2 เทศบาล 2 มุขมนตรี 17 4 5 26 35 4 7 4 46
3 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล 8 4 7 19 33 8 9 4 50
4 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน 8 1 1 10 13 3 3 2 19
5 บ้านยามกาโนนคำ 7 2 3 12 19 3 3 0 25
6 อนุบาลหนองวัวซอ 6 4 2 12 26 10 7 1 43
7 บ้านหมากแข้ง 6 1 0 7 7 3 2 2 12
8 หนองสำโรงวิทยา 5 6 5 16 23 7 6 1 36
9 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 5 3 2 10 18 4 3 4 25
10 บ้านโคกลาด 4 3 4 11 25 6 5 5 36
11 บ้านโนนสะอาดผาสุข 4 2 3 9 17 10 2 2 29
12 บ้านนาคลอง 4 1 1 6 7 0 0 0 7
13 บ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
14 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 3 7 0 10 16 4 3 3 23
15 บ้านดงยางนารายณ์ 3 3 2 8 13 10 5 2 28
16 บ้านหมากหญ้า 3 1 3 7 11 2 4 0 17
17 ชุมชนโนนสูง 3 1 2 6 15 10 3 5 28
18 บ้านหลุบหวายป่าขาม 3 0 0 3 10 4 1 0 15
19 บ้านหมากตูมดอนยานาง 2 3 1 6 7 4 0 2 11
20 บ้านหนองนาคำ 2 3 1 6 5 6 2 0 13
21 บ้านน้ำพ่น 2 3 0 5 10 6 0 1 16
22 บ้านเชียงพิณ 2 3 0 5 7 0 1 3 8
23 บ้านเหล่าดอนเงิน 2 2 2 6 10 6 3 5 19
24 ดอนบอสโกวิทยา 2 2 1 5 9 0 0 2 9
25 บ้านโคกกลาง 2 2 1 5 8 5 2 4 15
26 สุมเส้าวิทยา 2 1 2 5 15 7 4 3 26
27 บ้านหนองโอนหนองฮาง 2 1 1 4 6 2 0 1 8
28 บ้านนิคมพัฒนา 2 1 1 4 5 0 1 1 6
29 บ้านหินโงม 2 1 0 3 8 9 3 4 20
30 บ้านหนองเหล็ก 2 1 0 3 4 1 0 0 5
31 บ้านยวด 2 0 1 3 4 0 1 1 5
32 เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 2 0 1 3 2 1 1 0 4
33 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 2 0 0 2 5 0 3 1 8
34 บ้านนาสีนวล 2 0 0 2 4 1 0 0 5
35 บ้านคำกลิ้ง 1 5 4 10 12 7 10 5 29
36 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1 3 5 9 9 4 5 2 18
37 บานหนองแซงสร้อย 1 3 1 5 7 5 1 2 13
38 บ้านพรานเหมือน 1 3 0 4 7 2 4 0 13
39 บ้านผาสิงห์ 1 3 0 4 4 3 3 0 10
40 บ้านโคกผักหอม 1 2 3 6 14 3 2 4 19
41 โคกโพธิ์วิทยา 1 2 2 5 11 3 2 1 16
42 บ้านโพนเลาโพนทอง 1 2 2 5 7 2 0 0 9
43 บ้านนาคำหลวง 1 2 1 4 17 7 1 1 25
44 บ้านนาน้ำชุ่ม 1 2 1 4 9 5 0 3 14
45 เจซี.บ้านอินทร์แปลง 1 2 0 3 5 2 1 1 8
46 บ้านโสกน้ำขาว 1 2 0 3 5 1 2 1 8
47 บ้านดงมะกรูดทรายทอง 1 2 0 3 5 0 1 2 6
48 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 1 1 3 5 7 5 4 3 16
49 บ้านนามั่ง 1 1 2 4 12 2 0 1 14
50 กระจ่างวิทย์ 1 1 2 4 6 4 2 2 12
51 บ้านเชียงยืน 1 1 0 2 4 5 2 0 11
52 บ้านหนองน้ำเค็ม 1 1 0 2 4 1 1 2 6
53 บ้านหนองตุ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
54 บ้านโนนยาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 0 2 3 6 0 3 1 9
56 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1 0 2 3 4 4 5 2 13
57 เซนต์เมรี่ 1 0 2 3 3 2 1 0 6
58 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 0 1 2 5 3 0 2 8
59 บ้านหนองแวงฮี 1 0 1 2 3 4 3 4 10
60 บ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 1 0 1 2 3 1 1 1 5
61 บ้านนาคอมนาดอกไม้ 1 0 1 2 2 2 2 2 6
62 ชุมชนบ้านธาตุ 1 0 0 1 7 10 6 4 23
63 บ้านเชียงดา 1 0 0 1 5 2 0 1 7
64 บ้านหมูม่นโพนสว่าง 1 0 0 1 4 3 4 2 11
65 บ้านดงใหญ่ 1 0 0 1 4 3 2 1 9
66 บ้านนาหว้า 1 0 0 1 4 0 0 0 4
67 บ้านเหล่าดอนแตง 1 0 0 1 3 3 4 4 10
68 บ้านดงปอ 1 0 0 1 2 3 0 2 5
69 บ้านอี่เลี่ยน 1 0 0 1 2 0 0 2 2
70 บ้านศรีบุญเรือง 1 0 0 1 1 2 1 1 4
71 บ้านสุขสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 หนองไฮวิทยา 0 3 2 5 7 2 0 1 9
73 บ้านหนองหลอด 0 2 2 4 10 5 1 2 16
74 ชุมชนสามพร้าว 0 2 1 3 8 9 6 3 23
75 บ้านหลวงหัวสวย 0 2 1 3 8 5 2 3 15
76 บ้านโนนหวาย 0 2 1 3 5 3 2 3 10
77 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 0 2 1 3 5 1 0 0 6
78 ชุมชนกุดหมากไฟ 0 2 1 3 4 6 3 3 13
79 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ 0 2 1 3 4 3 3 4 10
80 บ้านนาแอง 0 2 1 3 4 2 0 2 6
81 บ้านดอนเดื่อ 0 2 1 3 2 3 1 2 6
82 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 0 2 0 2 7 5 4 4 16
83 บ้านโคกล่าม 0 2 0 2 6 2 1 1 9
84 บ้านนาพู่ 0 1 3 4 5 3 0 4 8
85 บ้านตาด 0 1 1 2 10 4 7 2 21
86 รัฐประชา 509 0 1 1 2 5 2 3 1 10
87 บ้านหัวบึง 0 1 1 2 4 4 2 0 10
88 อนุบาลสร้างคอม 0 1 1 2 4 3 6 3 13
89 บ้านดู่ 0 1 1 2 2 0 0 1 2
90 บ้านเลื่อม 0 1 0 1 7 5 4 3 16
91 บ้านหนองบ่อ 0 1 0 1 7 5 0 0 12
92 บ้านนาส่อนโพนทัน 0 1 0 1 7 1 0 1 8
93 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 1 0 1 6 5 1 1 12
94 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 0 1 0 1 5 3 1 2 9
95 บ้านเม่น 0 1 0 1 5 3 1 2 9
96 บ้านเสาเล้า 0 1 0 1 5 1 3 0 9
97 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 0 1 0 1 4 3 0 0 7
98 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 0 1 0 1 3 5 0 5 8
99 บ้านหนองบุนาหล่ำ 0 1 0 1 3 1 1 4 5
100 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
101 บ้านงอยเลิงทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 0 1 0 1 2 0 0 2 2
103 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
104 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
105 คุณากรณ์ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
106 บ้านจำปาประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
107 บ้านนาสมบูรณ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านเชียงหวางสร้างลาน 0 0 2 2 11 4 4 2 19
110 บ้านโนนสำราญ 0 0 2 2 5 1 0 0 6
111 บ้านสังซาวังน้ำขาว 0 0 2 2 2 2 0 1 4
112 ประชาสามัคคี 0 0 2 2 2 1 0 3 3
113 บ้านดงขันทอง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
114 บ้านถิ่นสุขาวิทยา 0 0 1 1 9 1 1 1 11
115 บ้านดงศรีสำราญ 0 0 1 1 8 2 0 0 10
116 บ้านทอนดอนยาว 0 0 1 1 7 6 2 0 15
117 บ้านหนองบัว 0 0 1 1 7 4 2 2 13
118 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 0 0 1 1 6 1 1 0 8
119 บ้านดงยาง 0 0 1 1 5 1 1 2 7
120 บ้านหนองแวงจุมพล 0 0 1 1 4 8 0 5 12
121 บ้านอูบมุง 0 0 1 1 4 6 4 1 14
122 บ้านชาด 0 0 1 1 4 2 1 3 7
123 บ้านหนองตะไก้ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
124 บ้านหนองบัวเงินบัวทอง 0 0 1 1 3 4 1 2 8
125 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 0 0 1 1 3 1 1 1 5
126 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
127 บ้านดอนกลอยดอนอุดม 0 0 1 1 2 3 1 0 6
128 บ้านหนองอ้อน้อย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
129 บ้านป่าก้าวดอนแดง 0 0 1 1 2 1 2 1 5
130 บ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 0 0 1 1 2 0 2 0 4
131 บ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 0 0 1 1 1 4 2 0 7
132 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
133 บ้านนาพัง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
134 บ้านอีหลุ่ง 0 0 1 1 0 0 2 3 2
135 บ้านหนองตูม 0 0 0 0 11 5 0 1 16
136 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 8 3 0 5 11
137 บ่อน้อยประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 8 1 3 14
138 บ้านนาบัวไผ่วิทยา 0 0 0 0 5 3 3 1 11
139 บ้านเตาไห 0 0 0 0 5 2 3 0 10
140 บ้านหนองตอสูงแคน 0 0 0 0 5 2 1 0 8
141 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 5 1 3 0 9
142 มิตรภาพ 6 0 0 0 0 4 7 3 5 14
143 บ้านเซประชาอุทิศ 0 0 0 0 4 1 1 1 6
144 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 4 1 0 1 5
145 ผ่านศึกสงเคราะห์ 0 0 0 0 4 0 2 1 6
146 บ้านหนองไผ่หนองหิน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
147 หว้าน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
148 สร้างแป้น 0 0 0 0 3 1 0 2 4
149 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 บ้านจำปา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
151 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 3 0 0 1 3
152 บ้านท่าตูมดงสระพัง 0 0 0 0 2 5 2 4 9
153 บ้านกิ่วดงมะไฟ 0 0 0 0 2 2 1 8 5
154 บ้านคอนเลียบ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
155 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
156 บ้านโนนชัยศรี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 มหฤทัยคริสเตียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านด่าน 0 0 0 0 2 0 1 2 3
159 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
160 บ้านถ่อน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
161 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
162 บ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านนาทาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านเลา 0 0 0 0 1 3 1 0 5
166 บ้านโพนงามหนองตุ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
167 บ้านยามกาใหญ่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
168 บ้านเลี่ยมพิลึก 0 0 0 0 1 2 1 0 4
169 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 0 0 0 0 1 2 0 1 3
170 โนนรังหนองผือวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 เทพนุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
172 บ้านยางซอง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
173 บ้านดงผักเทียม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
174 บ้านเชียงพัง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
175 บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านดงบัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านแพงศรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านโนนเดื่อ 0 0 0 0 1 0 2 3 3
180 บ้านป่อง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
181 บ้านหนองนาเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
182 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 ดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 ท่าหนาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
186 บ้านนาพูนทรัพย์ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
187 บ้านหนองผง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
188 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 โนนชาดวรุบลวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 3 4 5 7
191 บ้านแมดวิทยาคม 0 0 0 0 0 2 3 1 5
192 บ้านท่าเสียว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
193 บ้านโก่ย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
194 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านไชยฟอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
196 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 1 1 3 2
197 ชุมชนหนองแสง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
198 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 0 0 0 0 0 1 1 1 2
199 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 1 1 0 2
200 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 พัฒนาปัญญา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
202 บ้านจำปาวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
203 บ้านจั่นศรีวิไล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
204 บ้านขมิ้นบ่อโคลน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
205 บ้านขาว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
206 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 0 3 1 3
210 นิคมโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
211 พิชญบัณฑิต2 0 0 0 0 0 0 1 3 1
212 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านหนองโสกดาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
216 อนุบาลลดา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 อุดรคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านชัยพรมิตรภาพที่67 0 0 0 0 0 0 0 3 0
219 นาทรายนาม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านกุดลิงง้อหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 อนุบาลอาภาพัชร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
222 บ้านดอนบาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
223 บ้านหนองเม็กห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
226 โคกก่องหนองแวงยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านดงอุดม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 บ้านม่วงสว่างสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 บ้านโคกหนองแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 168 141 489 1,045 498 310 307 1,853