หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 54 42 80.77% 6 11.54% 2 3.85% 2 3.85% 52
2 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 59 36 62.07% 12 20.69% 8 13.79% 2 3.45% 58
3 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 59 35 62.5% 8 14.29% 9 16.07% 4 7.14% 56
4 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 55 35 70% 4 8% 7 14% 4 8% 50
5 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 39 26 72.22% 4 11.11% 3 8.33% 3 8.33% 36
6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 43 25 64.1% 7 17.95% 6 15.38% 1 2.56% 39
7 โรงเรียนบ้านโคกลาด 44 25 60.98% 6 14.63% 5 12.2% 5 12.2% 41
8 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 37 21 65.63% 4 12.5% 3 9.38% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 30 20 74.07% 4 14.81% 3 11.11% 0 0% 27
10 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 40 18 50% 10 27.78% 3 8.33% 5 13.89% 36
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 31 17 54.84% 10 32.26% 2 6.45% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 26 17 65.38% 7 26.92% 1 3.85% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 38 16 51.61% 7 22.58% 4 12.9% 4 12.9% 31
14 โรงเรียนบ้านนามั่ง 24 16 80% 3 15% 0 0% 1 5% 20
15 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 50 15 36.59% 10 24.39% 11 26.83% 5 12.2% 41
16 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 30 15 51.72% 7 24.14% 4 13.79% 3 10.34% 29
17 โรงเรียนบ้านตาด 28 15 53.57% 4 14.29% 7 25% 2 7.14% 28
18 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 23 14 60.87% 3 13.04% 2 8.7% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 36 13 43.33% 10 33.33% 5 16.67% 2 6.67% 30
20 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 23 13 56.52% 4 17.39% 4 17.39% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
22 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 27 13 61.9% 3 14.29% 3 14.29% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 33 12 38.71% 10 32.26% 6 19.35% 3 9.68% 31
24 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 18 12 66.67% 2 11.11% 4 22.22% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 23 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 22 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
27 โรงเรียนบ้านหนองตูม 17 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
28 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
29 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 20 11 57.89% 3 15.79% 0 0% 5 26.32% 19
30 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 31 10 32.26% 11 35.48% 6 19.35% 4 12.9% 31
32 โรงเรียนบ้านหินโงม 26 10 38.46% 9 34.62% 3 11.54% 4 15.38% 26
33 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 34 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
34 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 20 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 25 10 47.62% 4 19.05% 5 23.81% 2 9.52% 21
36 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 18 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 19 9 52.94% 6 35.29% 2 11.76% 0 0% 17
38 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 22 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 17 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
40 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนประชาสามัคคี 15 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 14
43 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนบ้านนาคลอง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 21 8 38.1% 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 21
48 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 16 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
49 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 18 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 22 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
51 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
52 โรงเรียนรัฐประชา 509 14 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านเลื่อม 19 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
55 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 14 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
57 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านดงยาง 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 13 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 3 27.27% 11
62 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 18 6 33.33% 3 16.67% 6 33.33% 3 16.67% 18
66 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
67 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนบ้านเตาไห 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านจอมศรี 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
71 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 11 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
73 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 10 6 60% 0 0% 3 30% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 23 5 29.41% 8 47.06% 1 5.88% 3 17.65% 17
76 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 18 5 27.78% 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 18
77 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 13 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
79 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
80 โรงเรียนบ้านเม่น 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนบ้านนาพู่ 17 5 41.67% 3 25% 0 0% 4 33.33% 12
82 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 12 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านเชียงดา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
89 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 11 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
90 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 10 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 9 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 1 11.11% 9
94 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 18 4 23.53% 8 47.06% 0 0% 5 29.41% 17
95 โรงเรียนมิตรภาพ 6 19 4 21.05% 7 36.84% 3 15.79% 5 26.32% 19
96 โรงเรียนบ้านอูบมุง 15 4 26.67% 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 15
97 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
98 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 16 4 26.67% 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
99 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 15 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 4 26.67% 15
100 โรงเรียนบ้านหัวบึง 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
101 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 14 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
102 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 14 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
103 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
104 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านชาด 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
107 โรงเรียนบ้านนาแอง 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
108 โรงเรียนสร้างแป้น 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
109 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 10 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
111 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
112 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
113 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านยวด 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองตุ 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาหว้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 14 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
118 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 14 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 5 38.46% 13
119 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
120 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 14 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
121 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
122 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
123 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
125 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
126 โรงเรียนหว้าน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านจำปา 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านดงปอ 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
135 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
136 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 16 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 8 61.54% 13
137 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านนาดี 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
141 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
142 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านนาพัง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านแพงศรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 8 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
151 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านด่าน 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
153 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
154 โรงเรียนท่าหนาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
156 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
157 โรงเรียนบ้านดู่ 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านถ่อน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
160 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านนาทาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
167 โรงเรียนบ้านเลา 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
168 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
169 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
171 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
172 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
173 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
174 โรงเรียนบ้านยางซอง 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
175 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนคุณากรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
179 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
180 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านป่อง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
189 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
192 โรงเรียนบ้านหนองผง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
193 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 15 0 0% 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 12
199 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 8 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
200 โรงเรียนบ้านโก่ย 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหม้อ 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
204 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
209 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
210 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
211 โรงเรียนบ้านขาว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
212 โรงเรียนบ้านดงอุดม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
215 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
217 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 4 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
218 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
221 โรงเรียนอนุบาลลดา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
222 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
224 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
225 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
226 โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
227 โรงเรียนบ้านดอนบาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
228 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
229 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
230 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
231 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
232 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
233 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
supak2513@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]