หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง/หนองสำโรงวิทยา/168 แพลตินั่ม/สถาบันการพลศึกษา/ค่ายลูกเสืือฯ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเก้า ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเก้า ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเก้า ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สนามฟุตซอล 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สนามฟุตซอล 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สนามฟุตซอล 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อบ.1 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อบ.2/2 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรไพลิน ชั้น 1 ห้อง อบ.2/1 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ห้องสมุด 3 ต.ค. 2559
4 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป ต่างอำเภอ แข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 59 , อ.เมือง แข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 59
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เพชรโกเมน ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
supak2513@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]