หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 วัดบ้านหนองสำราญ ศาลาการเปรียญ 14 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 วัดบ้านหนองสำราญ ศาลาการเปรียญ 13 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 วัดบ้านหนองสำราญ ศาลาการเปรียญ 12 ต.ค. 2559 12.30-15.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 13 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 วัดบ้านหนองสำราญ ศาลาการเปรียญ 14 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 วัดบ้านหนองสำราญ ศาลาการเปรียญ 13 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 วัดบ้านหนองสำราญ ศาลาการเปรียญ 12 ต.ค. 2559 08.30-11.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]