หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ (ด้านหลังอาคาร) 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนนำโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ (ด้านหลังอาคาร) 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 27
09.00 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนนำโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ (ด้านหลังอาคาร) 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนนำโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ (ด้านหลังอาคาร) 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนนำโต๊ะและอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเอง
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
13.00-15.30 ให้โรงเรียนนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมสายไฟพ่วงมาด้วย โดยให้นำโปรแกรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกให้หมด ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการตรวจเครื่องก่อนทำการแข่งขัน หากพบโปรแกรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการขอใช้สิทธิ์ในการลบออก
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
13.00-15.30 ให้โรงเรียนนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมสายไฟพ่วงมาด้วย โดยให้นำโปรแกรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกให้หมด ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการตรวจเครื่องก่อนทำการแข่งขัน หากพบโปรแกรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการขอใช้สิทธิ์ในการลบออก
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 12 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
13.00 เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องประชุมศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 13 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]