หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 214 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 214 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 213 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 213 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 212 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 212 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 211 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร 2 ห้อง 211 12 ต.ค. 2559 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]