หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดบ้านหนองสำราญ บ้านหนองสำราญ นางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์   0872458714
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางอำพา ประทุมชัย   0819776572
3 โรงเรียนบ้านหนองแสง นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี   0810726392
4 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ นายพงศธร แก้วอร่าม   0818783091
5 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นายลือชัย สุมิตร   0897181158
6 โรงเรียนเดชอุดม ถนนสถลมารค์ นางเสาวณีย์ สมดี   0819678658
7 โรงเรียนเวตวันวิทยา นายลิขิต ผุยพรหม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]