ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ให้ผู้มีหน้าที่ ศึกษารายละเอียด ของแต่ละกิจกรรม ให้เข้าใจ และติดตามความเคลื่อนไหว จากเว็บนี้ โดยให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 19:53 น.