หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 53 38 71.7% 7 13.21% 7 13.21% 1 1.89% 53
2 โรงเรียนบ้านโนนแดง 35 30 85.71% 2 5.71% 1 2.86% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 55 29 65.91% 4 9.09% 4 9.09% 7 15.91% 44
4 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 47 26 55.32% 13 27.66% 5 10.64% 3 6.38% 47
5 โรงเรียนบ้านนาดู่ 40 26 70.27% 3 8.11% 2 5.41% 6 16.22% 37
6 โรงเรียนบ้านนาจาน 53 25 48.08% 15 28.85% 2 3.85% 10 19.23% 52
7 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 38 22 59.46% 4 10.81% 6 16.22% 5 13.51% 37
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 39 19 50% 10 26.32% 6 15.79% 3 7.89% 38
9 โรงเรียนบ้านท่าลาด 30 19 67.86% 6 21.43% 1 3.57% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนบ้านสระสมิง 27 19 70.37% 4 14.81% 0 0% 4 14.81% 27
11 โรงเรียนบ้านโนนบอน 34 18 56.25% 6 18.75% 2 6.25% 6 18.75% 32
12 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 23 16 84.21% 0 0% 3 15.79% 0 0% 19
13 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 27 15 55.56% 9 33.33% 2 7.41% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 29 15 57.69% 4 15.38% 5 19.23% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านหนองเทา 16 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 18 13 72.22% 1 5.56% 0 0% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนบ้านวังยาง 18 13 76.47% 0 0% 2 11.76% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 24 12 50% 4 16.67% 0 0% 8 33.33% 24
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 24 11 45.83% 7 29.17% 3 12.5% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 18 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 18 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 18 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
24 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านขามป้อม 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 15 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนบ้านคำข่า 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านคุ้ม 14 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 19 8 42.11% 2 10.53% 4 21.05% 5 26.32% 19
35 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 14 8 61.54% 0 0% 1 7.69% 4 30.77% 13
36 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 11 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนบ้านคำขวาง 24 7 36.84% 10 52.63% 1 5.26% 1 5.26% 19
38 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 22 7 36.84% 6 31.58% 0 0% 6 31.58% 19
39 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 20 7 36.84% 5 26.32% 2 10.53% 5 26.32% 19
40 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 16 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านโนนจิก 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านดอนยู 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 13 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
47 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 19 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 5 29.41% 17
48 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 14 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านบุ่ง 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 14 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
51 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
52 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 11 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
53 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านนาเรือง 11 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 10
56 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านค้อบอน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านโพนงาม 9 5 55.56% 0 0% 4 44.44% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านกะแอก 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านคอนสาย 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
65 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านบอน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านหินแห่ 14 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านห่องชัน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโนนงาม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนบ้านถ่อน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
80 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านอาเลา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านหนองแปน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านเปือย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านวังคก 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
93 โรงเรียนบ้านทางสาย 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
94 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
98 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านห่องยูง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านนาประชุม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านนาแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านดอนชาด 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านบัววัด 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านห่องขอน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านโนนสัง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านบาก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านนานวล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
115 โรงเรียนบ้านกุดชุม 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านสว่าง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
118 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนบ้านธาตุ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนบ้านผำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนบ้านบัวท่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านแพง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านคำสมิง 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านท่างอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านจั่น 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านนางาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สำโรง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]