หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 6 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   10 ต.ค. 2559   11 ต.ค. 2559   12 ต.ค. 2559   17 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 12 ต.ค. 2559
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 12 ต.ค. 2559
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 12 ต.ค. 2559
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 12 ต.ค. 2559
5 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลแสนสุข 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด ชั้น 1 ห้อง ป.1 2 3 5 6 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด หลังที่่ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-Classroom 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 12 ต.ค. 2559 13.00 -14.30
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 12 ต.ค. 2559 14.30 น. เป็นต้นไป
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคาร ป 1 ซ. ใต้ถุนโล่ง ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคาร ป 1 ซ. ใต้ถุนโล่ง ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 12 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องสมุด ปตท.พลังไทย เพื่อไทย แห่งที่ 32 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด ปตท.พลังไทย เพื่อไทย แห่งที่ 32 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 12 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 12 ต.ค. 2559
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 12 ต.ค. 2559
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 12 ต.ค. 2559
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 12 ต.ค. 2559
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เวทีกลางแจ้ง 12 ต.ค. 2559
5 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 12 ต.ค. 2559
6 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 12 ต.ค. 2559
7 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 12 ต.ค. 2559
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ห้องประชุม 2 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ หอประชุม(โรงยิมฯ) 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องเรียน ป.4 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
2 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
3 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องประชุมใหญ่ 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
4 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
6 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ห้องอาเซียน 12 ต.ค. 2559 08.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุ 12 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]