หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 6 -12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด ชั้น 1 ห้อง ป.1 2 3 5 6 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด ชั้น 1 ห้อง ป.1 2 3 5 6 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด ชั้น 1 ห้อง ป.1 2 3 5 6 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม โซน A 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ให้นำวัสดุ อุปกรณ์ มาเอง
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม โซน B 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 ให้นำวัสดุ อุปกรณ์ มาเอง
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม โซน A 11 ต.ค. 2559 13.00 - 16.30 ให้นำวัสดุ อุปกรณ์ มาเอง
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด หลังที่่ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-Classroom 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด หลังที่่ 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-Classroom 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 12 ต.ค. 2559 13.00 -14.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 12 ต.ค. 2559 14.30 น. เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคาร ป 1 ซ. ใต้ถุนโล่ง ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคาร ป 1 ซ. ใต้ถุนโล่ง ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 1 12 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง ห้องสมุด ปตท.พลังไทย เพื่อไทย แห่งที่ 32 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด ปตท.พลังไทย เพื่อไทย แห่งที่ 32 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารแบบจังหวัด หลังที่่ 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องจริยธรรม 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 12 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) ชั้น 1 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ (ทางทิศเหนือ) 12 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]