ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 753
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5
6 บ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6
7 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7
8 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8
9 อนุบาลตระการทิพย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8
10 บ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10
11 บ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11
12 บ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11
13 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11
14 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11
15 บ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11
16 บ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 16
17 บ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 17
18 บ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 375
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 17.52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 13.80 เข้าร่วม 4
5 บ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 6.16 เข้าร่วม 5
6 บ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 5.61 เข้าร่วม 6
7 บ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 2.84 เข้าร่วม 7
8 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
9 บ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
10 บ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
11 บ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
12 บ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40.28 เข้าร่วม 4
5 บ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 30.07 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 29.76 เข้าร่วม 6
7 บ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27.48 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 19.43 เข้าร่วม 8
9 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 11.72 เข้าร่วม 9
10 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 7.58 เข้าร่วม 10
11 บ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านแก่งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 7
8 บ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8
9 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 766
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63.84 ทองแดง 4
5 บ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.22 ทองแดง 5
6 เพียงหลวง ๑๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.11 ทองแดง 6
7 บ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 59.01 เข้าร่วม 7
8 บ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57.11 เข้าร่วม 8
9 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52.38 เข้าร่วม 9
10 บ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52.38 เข้าร่วม 9
11 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
12 บ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
13 บ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
14 บ้านนาโป่งโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
15 บ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม
16 บ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4
5 บ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5
6 บ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6
7 บ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7
8 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 8
9 ชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 9
10 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 10
11 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 11
12 บ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 12
13 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 13
14 บ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 14
15 บ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 15
16 บ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4
5 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 5
6 บ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6
7 ชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7
8 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8
9 บ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9
10 บ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10
11 บ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 11
12 นิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -
13 บ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 5
6 บ้านแก่งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 240
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5
6 บ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6
7 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7
8 บ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 8
9 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 281
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6
7 บ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8
9 บ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8
10 บ้านแก่งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 8
11 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 11
12 บ้านห้วยสะคาม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตามุย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -
4 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4
5 บ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5
6 บ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 6
7 บ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 7
8 บ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8
9 บ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 9
10 บ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 10
11 นิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -
12 บ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -
13 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน