สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคำหนามแท่ง 12 0 1 13 17 2 0 4 19
2 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 10 18 9 37 54 9 4 4 67
3 บ้านหนองเม็ก 7 7 11 25 45 8 4 1 57
4 ชุมชนบ้านระเว 7 2 2 11 19 5 4 1 28
5 บ้านคำก้อม 6 1 1 8 13 6 4 6 23
6 บ้านนาโพธิ์กลาง 6 0 1 7 11 1 0 0 12
7 บ้านนกเต็น 5 5 4 14 24 4 3 3 31
8 บ้านหนองกุง 5 3 5 13 23 5 5 5 33
9 บ้านกุ่ม 5 0 1 6 10 4 1 0 15
10 บ้านห้วยหมาก 4 3 2 9 15 2 3 3 20
11 บ้านสำโรง 4 3 0 7 19 2 3 2 24
12 บ้านโนนก่อ 4 2 3 9 18 9 3 6 30
13 บ้านหนามแท่ง 4 1 2 7 17 9 2 1 28
14 บ้านท่าเสียวคันลึม 4 0 1 5 6 0 0 0 6
15 บ้านป่ากุงน้อย 3 3 1 7 10 3 1 3 14
16 บ้านไร่ 3 2 3 8 14 4 5 4 23
17 บ้านหนองเชือก 3 2 2 7 11 5 0 3 16
18 บ้านนาโพธิ์ 3 2 1 6 15 3 1 2 19
19 บ้านโพนแพง 3 2 1 6 10 0 1 0 11
20 บ้านโนนจันทร์ 3 2 0 5 5 0 0 1 5
21 บ้านนาเจริญ 3 1 3 7 15 2 0 3 17
22 บ้านนาชุม 3 1 2 6 14 2 4 2 20
23 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 3 1 2 6 10 4 1 1 15
24 บ้านโนนกาหลง 3 0 0 3 7 2 0 1 9
25 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 2 5 2 9 13 4 2 1 19
26 บ้านนาบัว 2 4 3 9 10 0 5 2 15
27 บ้านจันทัย 2 4 2 8 10 1 1 2 12
28 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 2 4 1 7 12 1 0 0 13
29 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 2 3 3 8 9 2 1 1 12
30 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 2 3 1 6 24 5 5 1 34
31 บ้านราษฎร์เจริญ 2 2 1 5 4 0 1 0 5
32 ชุมชนบ้านวังสะแบง 2 1 2 5 9 3 3 2 15
33 บ้านโนนม่วงโนนจิก 2 1 1 4 8 4 2 1 14
34 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2 1 1 4 5 2 0 0 7
35 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 1 0 3 13 0 5 2 18
36 บ้านดอนก่อ 2 1 0 3 6 3 1 0 10
37 บ้านภูมะหรี่ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
38 นิคมสร้างตนเอง 5 2 1 0 3 4 0 0 0 4
39 บ้านดงดิบ 2 0 2 4 5 1 1 0 7
40 บ้านโนนหนองบัว 2 0 1 3 12 1 1 0 14
41 บ้านชาด(พิบูล) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1 5 2 8 15 2 3 0 20
43 นิคมสร้างตนเอง 2 1 4 1 6 12 1 3 3 16
44 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1 3 1 5 6 3 2 0 11
45 บ้านโนนยานาง 1 3 0 4 11 6 2 7 19
46 ชุมชนห้วยไผ่ 1 2 2 5 14 2 0 2 16
47 บ้านสะพือท่าค้อ 1 2 1 4 5 2 0 2 7
48 บ้านด่าน 1 2 0 3 13 2 5 2 20
49 บ้านป่ากุงใหญ่ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
50 บ้านหนองขุ่น 1 1 2 4 9 0 1 2 10
51 บ้านลาดวารี 1 1 2 4 8 0 1 2 9
52 บ้านนาจาน 1 1 1 3 10 4 2 1 16
53 บ้านโนนสุข 1 1 1 3 6 3 2 4 11
54 บ้านห้วยยาง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
55 บ้านดอนงัว 1 1 0 2 10 2 1 1 13
56 บ้านแก้งกอก 1 1 0 2 9 2 2 0 13
57 บ้านขัวแคน 1 1 0 2 5 0 0 1 5
58 บ้านสร้างแก้ว 1 1 0 2 3 4 3 1 10
59 บ้านสุวรรณวารี 1 0 3 4 8 4 2 1 14
60 บ้านหินโงม 1 0 1 2 8 2 1 1 11
61 บ้านพลาญชัย 1 0 1 2 6 3 1 2 10
62 บ้านดอนตะลี 1 0 1 2 6 2 0 1 8
63 บ้านแก่งกบ 1 0 1 2 6 1 1 0 8
64 บ้านตุงลุง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
65 บ้านหนองกอก 1 0 1 2 5 0 0 0 5
66 บ้านสวาสดิ์ 1 0 1 2 4 3 1 3 8
67 บ้านโนนม่วง 1 0 1 2 3 3 0 0 6
68 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 1 2 3 1 1 1 5
69 บ้านนาเอือด 1 0 1 2 2 0 1 0 3
70 บ้านปากบุ่ง 1 0 0 1 12 2 0 0 14
71 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 0 1 8 1 0 0 9
72 บ้านผักหย่า 1 0 0 1 3 4 0 1 7
73 บ้านหนองโน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านทุ่งนาเมือง 1 0 0 1 2 0 1 2 3
75 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
76 บ้านห้วยแดง 0 6 0 6 11 0 1 1 12
77 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 0 4 1 5 9 0 1 0 10
78 บ้านชาดฮี 0 2 2 4 12 1 2 1 15
79 บ้านภูหล่น 0 2 2 4 9 3 0 1 12
80 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 2 1 3 5 2 0 0 7
81 บ้านหนองห้าง 0 2 0 2 5 2 0 2 7
82 บ้านหินลาดแสนตอ 0 2 0 2 4 0 2 0 6
83 บ้านซะซอม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
84 บ้านดงแถบ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
85 บ้านฟ้าห่วน 0 1 5 6 10 3 4 5 17
86 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 2 3 9 3 3 0 15
87 บ้านนาห้วยแคน 0 1 2 3 6 0 0 3 6
88 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 0 1 2 3 4 2 1 1 7
89 บ้านห้วยไฮ 0 1 1 2 4 1 1 0 6
90 บ้านนาโพธิ์ใต้ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
91 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 0 1 1 2 3 1 1 2 5
92 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
93 บ้านเลิงบาก 0 1 0 1 10 3 0 0 13
94 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 1 0 1 7 1 0 0 8
95 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 6 4 0 1 10
96 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 6 3 1 1 10
97 บ้านนาคอ 0 1 0 1 6 1 1 0 8
98 บ้านตามุย 0 1 0 1 5 0 0 1 5
99 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
100 บ้านเอือดใหญ่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
101 บ้านโชคอำนวย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
102 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
103 บ้านดอนน้ำคำ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
104 บ้านสระคำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านห้วยดู่ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
106 บ้านสัน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
107 บ้านคำหว้า 0 0 3 3 9 4 4 0 17
108 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 0 0 3 3 8 3 3 4 14
109 บ้านแก่งดูกใส 0 0 3 3 3 0 1 0 4
110 บ้านจิกลุ่ม 0 0 1 1 5 2 0 1 7
111 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 0 1 1 5 2 0 0 7
112 บ้านแขมใต้ 0 0 1 1 5 1 1 0 7
113 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1 4 3 2 1 9
114 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 4 3 1 1 8
115 บ้านคำผ่าน 0 0 1 1 4 3 0 0 7
116 บ้านห้วยสะคาม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
117 บ้านบะไห 0 0 1 1 3 4 1 1 8
118 บ้านไฮหย่อง 0 0 1 1 3 3 2 0 8
119 บ้านโนนจิก 0 0 1 1 3 2 0 2 5
120 บ้านคำหมาไนร่องเข 0 0 1 1 3 2 0 0 5
121 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 3 0 1 0 4
122 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 บ้านจุการ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
125 บ้านหินสูง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
126 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
127 บ้านลาดควาย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
128 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
129 บ้านนาทอย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
130 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
131 บ้านนาคาย 0 0 0 0 11 3 6 0 20
132 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0 7 4 2 1 13
133 บ้านชาด 0 0 0 0 5 6 4 2 15
134 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
135 บ้านโนน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
136 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
137 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 บ้านนาแค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านดอนพันชาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
144 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านนาเลิน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
147 บ้านโคกเที่ยง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
148 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
149 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 1 2 0 1 3
150 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
151 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านดงบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านม่วงโคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านวังพอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านโหง่นขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
158 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านเม็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านคำไหล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านเวินบึก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนกุง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
170 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 0 2 1 2 3
171 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
172 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
173 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
174 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
175 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 บ้านคำบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านสะพือใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
184 บ้านแก่งเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านกุดเรือคำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านดอนชี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านสิม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านปากโดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านดงนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 ตชด.ปากลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 171 156 508 1,100 321 187 164 1,608