สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองเม็ก 12 8 11 31 52 8 4 1 64
2 บ้านนกเต็น 12 7 4 23 36 4 3 3 43
3 บ้านคำหนามแท่ง 12 0 1 13 17 2 0 4 19
4 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 10 20 10 40 58 9 4 4 71
5 ชุมชนบ้านระเว 10 3 2 15 28 6 6 1 40
6 บ้านหนองกุง 7 7 6 20 31 7 5 5 43
7 บ้านคำก้อม 6 2 3 11 16 6 4 6 26
8 บ้านกุ่ม 6 0 1 7 12 4 1 0 17
9 บ้านนาโพธิ์กลาง 6 0 1 7 11 1 0 0 12
10 บ้านห้วยหมาก 5 4 2 11 17 2 3 3 22
11 บ้านหนามแท่ง 5 1 4 10 24 9 2 1 35
12 บ้านสำโรง 4 5 0 9 21 2 3 2 26
13 บ้านป่ากุงน้อย 4 4 1 9 13 3 1 3 17
14 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 4 4 1 9 12 5 2 0 19
15 บ้านโนนก่อ 4 2 3 9 18 9 3 6 30
16 บ้านท่าเสียวคันลึม 4 0 1 5 6 0 0 0 6
17 บ้านจันทัย 3 5 3 11 15 2 1 2 18
18 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 3 4 1 8 13 1 0 0 14
19 บ้านโพนแพง 3 3 3 9 13 0 1 0 14
20 บ้านไร่ 3 2 3 8 14 4 5 4 23
21 บ้านหนองเชือก 3 2 2 7 11 5 0 3 16
22 บ้านนาโพธิ์ 3 2 1 6 15 3 1 2 19
23 บ้านโนนจันทร์ 3 2 0 5 5 0 0 1 5
24 บ้านนาเจริญ 3 1 3 7 16 2 0 3 18
25 บ้านนาชุม 3 1 2 6 14 2 4 2 20
26 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 3 1 2 6 11 4 1 1 16
27 บ้านโนนม่วงโนนจิก 3 1 1 5 10 4 2 1 16
28 บ้านคำหว้า 3 0 4 7 13 4 4 0 21
29 บ้านบะไห 3 0 2 5 14 4 1 1 19
30 บ้านดอนตะลี 3 0 1 4 9 3 0 1 12
31 บ้านโนนกาหลง 3 0 0 3 7 2 0 1 9
32 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 2 5 2 9 13 4 2 1 19
33 บ้านนาบัว 2 4 3 9 10 0 5 2 15
34 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 2 3 3 8 9 2 1 1 12
35 ชุมชนห้วยไผ่ 2 3 2 7 16 2 0 2 18
36 บ้านหนองขุ่น 2 3 2 7 12 0 1 2 13
37 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 2 3 1 6 24 5 5 1 34
38 บ้านชาดฮี 2 2 2 6 15 3 2 1 20
39 บ้านราษฎร์เจริญ 2 2 1 5 4 0 1 0 5
40 บ้านฟ้าห่วน 2 1 5 8 12 3 4 5 19
41 ชุมชนบ้านวังสะแบง 2 1 2 5 10 3 3 2 16
42 บ้านแก้งกอก 2 1 1 4 11 2 2 0 15
43 บ้านไฮหย่อง 2 1 1 4 6 3 2 0 11
44 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 2 1 1 4 5 2 0 0 7
45 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 1 0 3 13 0 5 2 18
46 บ้านดอนก่อ 2 1 0 3 6 3 1 0 10
47 บ้านภูมะหรี่ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
48 นิคมสร้างตนเอง 5 2 1 0 3 5 0 0 0 5
49 บ้านโนนหนองบัว 2 0 4 6 17 1 1 0 19
50 บ้านดงดิบ 2 0 2 4 5 1 1 0 7
51 บ้านตุงลุงเหนือ 2 0 0 2 10 1 0 0 11
52 บ้านชาด(พิบูล) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1 5 2 8 15 2 3 0 20
54 นิคมสร้างตนเอง 2 1 4 1 6 12 1 3 3 16
55 บ้านโนนยานาง 1 3 0 4 11 6 2 7 19
56 บ้านสะพือท่าค้อ 1 2 1 4 5 2 0 2 7
57 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 1 2 1 4 5 1 1 2 7
58 บ้านด่าน 1 2 0 3 14 2 5 2 21
59 บ้านท่าช้าง 1 2 0 3 8 3 1 1 12
60 บ้านป่ากุงใหญ่ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
61 บ้านตามุย 1 2 0 3 6 1 0 1 7
62 บ้านลาดวารี 1 1 2 4 8 0 1 2 9
63 บ้านโนนสุข 1 1 2 4 7 3 2 4 12
64 บ้านนาจาน 1 1 1 3 11 4 2 1 17
65 บ้านหินโงม 1 1 1 3 10 3 1 1 14
66 บ้านห้วยยาง 1 1 1 3 5 0 0 0 5
67 บ้านดอนงัว 1 1 0 2 10 2 1 1 13
68 บ้านขัวแคน 1 1 0 2 5 0 0 1 5
69 บ้านสร้างแก้ว 1 1 0 2 3 4 3 1 10
70 บ้านสุวรรณวารี 1 0 3 4 8 4 2 1 14
71 บ้านพลาญชัย 1 0 1 2 6 3 1 2 10
72 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 1 0 1 2 6 2 0 0 8
73 บ้านแก่งกบ 1 0 1 2 6 1 1 0 8
74 บ้านโนนสว่าง 1 0 1 2 5 4 1 1 10
75 บ้านตุงลุง 1 0 1 2 5 2 0 0 7
76 บ้านหนองกอก 1 0 1 2 5 0 0 0 5
77 บ้านสวาสดิ์ 1 0 1 2 4 3 1 3 8
78 บ้านโนนม่วง 1 0 1 2 3 3 0 0 6
79 บ้านห้วยน้ำใส 1 0 1 2 3 1 1 1 5
80 บ้านนาเอือด 1 0 1 2 2 0 1 0 3
81 บ้านปากบุ่ง 1 0 0 1 15 3 0 0 18
82 บ้านผักหย่า 1 0 0 1 3 4 0 1 7
83 บ้านหนองโน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านทุ่งนาเมือง 1 0 0 1 2 0 1 2 3
85 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
86 บ้านห้วยแดง 0 6 0 6 11 0 1 1 12
87 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 0 4 1 5 9 0 1 0 10
88 บ้านภูหล่น 0 2 2 4 9 3 0 1 12
89 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 2 2 4 6 2 0 0 8
90 บ้านหนองห้าง 0 2 0 2 5 2 0 2 7
91 บ้านหินลาดแสนตอ 0 2 0 2 4 0 2 0 6
92 บ้านดงแถบ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
93 บ้านซะซอม 0 2 0 2 2 1 0 0 3
94 บ้านโนนกุง 0 2 0 2 1 3 1 0 5
95 บ้านแก่งดูกใส 0 1 3 4 6 0 1 0 7
96 บ้านโพธิ์ศรี 0 1 2 3 9 3 3 0 15
97 บ้านนาห้วยแคน 0 1 2 3 6 0 0 3 6
98 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 0 1 2 3 4 2 1 1 7
99 บ้านนาคอ 0 1 1 2 8 1 1 0 10
100 บ้านคำหมาไนร่องเข 0 1 1 2 5 2 0 0 7
101 บ้านห้วยไฮ 0 1 1 2 4 1 1 0 6
102 บ้านโคกเที่ยง 0 1 1 2 3 3 1 1 7
103 บ้านนาโพธิ์ใต้ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
104 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
105 บ้านเลิงบาก 0 1 0 1 10 3 0 0 13
106 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 0 1 0 1 7 1 0 0 8
107 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 6 4 0 1 10
108 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
109 บ้านเอือดใหญ่ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
110 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 0 0 0 4
111 บ้านโชคอำนวย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
112 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
113 บ้านดอนน้ำคำ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
114 บ้านสระคำ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 บ้านนาเลิน 0 1 0 1 1 4 2 0 7
116 บ้านห้วยดู่ 0 1 0 1 0 1 0 1 1
117 บ้านสัน 0 1 0 1 0 1 0 0 1
118 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 0 0 3 3 8 3 3 4 14
119 บ้านจิกลุ่ม 0 0 1 1 7 2 0 1 9
120 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1 5 3 2 1 10
121 บ้านแขมใต้ 0 0 1 1 5 1 1 0 7
122 บ้านห้วยสะคาม 0 0 1 1 5 1 0 0 6
123 บ้านคำผ่าน 0 0 1 1 4 3 0 0 7
124 บ้านโนนจิก 0 0 1 1 3 2 0 2 5
125 บ้านงิ้ว 0 0 1 1 3 0 1 0 4
126 บ้านแหลมทอง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
127 อนุบาลตระการทิพย์ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
128 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 1 1 2 3 1 0 6
129 บ้านจุการ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านหินสูง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
131 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
132 บ้านลาดควาย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
133 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 บ้านกุดเรือคำ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
135 บ้านนาทอย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
136 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
137 บ้านนาคาย 0 0 0 0 11 3 6 0 20
138 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0 8 4 2 1 14
139 บ้านชาด 0 0 0 0 5 6 4 2 15
140 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 3 3 0 0 6
141 บ้านโนน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
142 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
143 บ้านนาหว้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 2 3 0 1 5
146 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
147 บ้านนาแค 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
149 บ้านดอนพันชาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
150 นิคมสร้างตนเอง 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
153 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านดงบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 บ้านม่วงโคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านวังพอก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านโหง่นขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 บ้านเม็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
162 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
163 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านคำไหล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านเวินบึก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านหัวเห่ว 0 0 0 0 0 2 1 2 3
172 บ้านคำเตย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
174 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 0 1 1 1 2
175 บ้านดูกอึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
176 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านคำบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านสะพือใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
185 บ้านแก่งเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านดอนชี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านสิม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองผักแพว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 บ้านกุดชมภู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านปากโดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านดงนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 ตชด.ปากลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 204 177 612 1,256 336 190 164 1,782