สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 54 9 4 4 67
2 บ้านหนองเม็ก 45 8 4 1 57
3 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 24 5 5 1 34
4 บ้านนกเต็น 24 4 3 3 31
5 บ้านหนองกุง 23 5 5 5 33
6 ชุมชนบ้านระเว 19 5 4 1 28
7 บ้านสำโรง 19 2 3 2 24
8 บ้านโนนก่อ 18 9 3 6 30
9 บ้านหนามแท่ง 17 9 2 1 28
10 บ้านคำหนามแท่ง 17 2 0 4 19
11 บ้านนาโพธิ์ 15 3 1 2 19
12 บ้านห้วยหมาก 15 2 3 3 20
13 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 15 2 3 0 20
14 บ้านนาเจริญ 15 2 0 3 17
15 บ้านไร่ 14 4 5 4 23
16 บ้านนาชุม 14 2 4 2 20
17 ชุมชนห้วยไผ่ 14 2 0 2 16
18 บ้านคำก้อม 13 6 4 6 23
19 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 13 4 2 1 19
20 บ้านด่าน 13 2 5 2 20
21 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 13 0 5 2 18
22 บ้านปากบุ่ง 12 2 0 0 14
23 นิคมสร้างตนเอง 2 12 1 3 3 16
24 บ้านชาดฮี 12 1 2 1 15
25 บ้านโนนหนองบัว 12 1 1 0 14
26 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 12 1 0 0 13
27 บ้านโนนยานาง 11 6 2 7 19
28 บ้านหนองเชือก 11 5 0 3 16
29 บ้านนาคาย 11 3 6 0 20
30 บ้านนาโพธิ์กลาง 11 1 0 0 12
31 บ้านห้วยแดง 11 0 1 1 12
32 บ้านนาจาน 10 4 2 1 16
33 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 10 4 1 1 15
34 บ้านกุ่ม 10 4 1 0 15
35 บ้านฟ้าห่วน 10 3 4 5 17
36 บ้านป่ากุงน้อย 10 3 1 3 14
37 บ้านเลิงบาก 10 3 0 0 13
38 บ้านดอนงัว 10 2 1 1 13
39 บ้านจันทัย 10 1 1 2 12
40 บ้านนาบัว 10 0 5 2 15
41 บ้านโพนแพง 10 0 1 0 11
42 บ้านคำหว้า 9 4 4 0 17
43 ชุมชนบ้านวังสะแบง 9 3 3 2 15
44 บ้านโพธิ์ศรี 9 3 3 0 15
45 บ้านภูหล่น 9 3 0 1 12
46 บ้านแก้งกอก 9 2 2 0 13
47 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 9 2 1 1 12
48 บ้านหนองขุ่น 9 0 1 2 10
49 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 9 0 1 0 10
50 บ้านโนนม่วงโนนจิก 8 4 2 1 14
51 บ้านสุวรรณวารี 8 4 2 1 14
52 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 8 3 3 4 14
53 บ้านหินโงม 8 2 1 1 11
54 บ้านตุงลุงเหนือ 8 1 0 0 9
55 บ้านลาดวารี 8 0 1 2 9
56 บ้านโนนค้อลุคุ 7 4 2 1 13
57 บ้านโนนกาหลง 7 2 0 1 9
58 บ้านป่ากุงใหญ่ 7 1 1 0 9
59 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 7 1 0 0 8
60 บ้านดอนขวาง 6 4 0 1 10
61 บ้านโนนสุข 6 3 2 4 11
62 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 6 3 2 0 11
63 บ้านพลาญชัย 6 3 1 2 10
64 บ้านท่าช้าง 6 3 1 1 10
65 บ้านดอนก่อ 6 3 1 0 10
66 บ้านดอนตะลี 6 2 0 1 8
67 บ้านแก่งกบ 6 1 1 0 8
68 บ้านนาคอ 6 1 1 0 8
69 บ้านภูมะหรี่ 6 1 0 0 7
70 บ้านนาห้วยแคน 6 0 0 3 6
71 บ้านท่าเสียวคันลึม 6 0 0 0 6
72 บ้านชาด 5 6 4 2 15
73 บ้านสะพือท่าค้อ 5 2 0 2 7
74 บ้านหนองห้าง 5 2 0 2 7
75 บ้านจิกลุ่ม 5 2 0 1 7
76 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 5 2 0 0 7
77 บ้านตุงลุง 5 2 0 0 7
78 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 2 0 0 7
79 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 5 2 0 0 7
80 บ้านดงดิบ 5 1 1 0 7
81 บ้านแขมใต้ 5 1 1 0 7
82 บ้านโนนจันทร์ 5 0 0 1 5
83 บ้านขัวแคน 5 0 0 1 5
84 บ้านตามุย 5 0 0 1 5
85 บ้านห้วยยาง 5 0 0 0 5
86 บ้านหนองกอก 5 0 0 0 5
87 บ้านฝางคำสามัคคี 4 3 2 1 9
88 บ้านสวาสดิ์ 4 3 1 3 8
89 บ้านโนนสว่าง 4 3 1 1 8
90 บ้านคำผ่าน 4 3 0 0 7
91 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 4 2 1 1 7
92 บ้านหนองโพธิ์ 4 2 1 0 7
93 บ้านห้วยไฮ 4 1 1 0 6
94 บ้านเอือดใหญ่ 4 1 0 0 5
95 บ้านห้วยสะคาม 4 1 0 0 5
96 บ้านหินลาดแสนตอ 4 0 2 0 6
97 บ้านราษฎร์เจริญ 4 0 1 0 5
98 นิคมสร้างตนเอง 5 4 0 0 0 4
99 บ้านสร้างแก้ว 3 4 3 1 10
100 บ้านบะไห 3 4 1 1 8
101 บ้านผักหย่า 3 4 0 1 7
102 บ้านไฮหย่อง 3 3 2 0 8
103 บ้านโนนม่วง 3 3 0 0 6
104 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 3 3 0 0 6
105 บ้านโนนจิก 3 2 0 2 5
106 บ้านนาโพธิ์ใต้ 3 2 0 0 5
107 บ้านคำหมาไนร่องเข 3 2 0 0 5
108 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 3 1 1 2 5
109 บ้านห้วยน้ำใส 3 1 1 1 5
110 บ้านโนน 3 1 0 1 4
111 บ้านโชคอำนวย 3 1 0 0 4
112 บ้านแก่งดูกใส 3 0 1 0 4
113 บ้านงิ้ว 3 0 1 0 4
114 บ้านแก่งยาง 3 0 1 0 4
115 บ้านหนองโน 3 0 0 0 3
116 บ้านแหลมทอง 3 0 0 0 3
117 อนุบาลตระการทิพย์ 3 0 0 0 3
118 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
119 บ้านนาหว้า 3 0 0 0 3
120 บ้านห้วยหมากใต้ 3 0 0 0 3
121 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 2 3 0 0 5
122 บ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 2 2 0 0 4
123 บ้านซะซอม 2 1 0 0 3
124 บ้านนาแค 2 1 0 0 3
125 บ้านทุ่งนาเมือง 2 0 1 2 3
126 บ้านนาเอือด 2 0 1 0 3
127 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 0 1 0 3
128 บ้านดงแถบ 2 0 1 0 3
129 เพียงหลวง ๑๒ 2 0 1 0 3
130 บ้านดอนน้ำคำ 2 0 0 1 2
131 บ้านดอนพันชาด 2 0 0 1 2
132 บ้านชาด(พิบูล) 2 0 0 0 2
133 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 2 0 0 0 2
134 บ้านสระคำ 2 0 0 0 2
135 บ้านจุการ 2 0 0 0 2
136 นิคมสร้างตนเอง 6 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองผือ 2 0 0 0 2
138 บ้านนาเลิน 1 3 2 0 6
139 บ้านโคกเที่ยง 1 3 1 1 5
140 บ้านโดมประดิษฐ์ 1 3 1 0 5
141 บ้านหินสูง 1 2 1 1 4
142 บ้านไทรงาม 1 2 0 1 3
143 บ้านแก่งกอก 1 2 0 1 3
144 บ้านลาดควาย 1 2 0 0 3
145 บ้านบัวทอง 1 1 0 1 2
146 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 1 0 0 2
147 นิคมสร้างตนเอง 3 1 1 0 0 2
148 บ้านดงบาก 1 1 0 0 2
149 บ้านป่าเลา 1 1 0 0 2
150 บ้านม่วงโคน 1 1 0 0 2
151 บ้านวังพอก 1 1 0 0 2
152 บ้านโหง่นขาม 1 1 0 0 2
153 บ้านโนนข่า-โนนยาง 1 0 1 1 2
154 บ้านอ่างหินน้อย 1 0 1 0 2
155 บ้านเม็ก 1 0 1 0 2
156 บ้านนาทอย 1 0 0 1 1
157 บ้านหนองชาด 1 0 0 1 1
158 ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 1 0 0 1 1
159 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 0 1
160 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
161 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
162 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
164 บ้านเวินบึก 1 0 0 0 1
165 บ้านแขมเหนือ 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนกุง 0 3 0 0 3
167 บ้านหัวเห่ว 0 2 1 2 3
168 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 2 0 0 2
169 บ้านคำเตย 0 2 0 0 2
170 บ้านไร่ใต้ 0 1 3 0 4
171 บ้านนาโป่งโพน 0 1 1 1 2
172 บ้านดูกอึ่ง 0 1 0 2 1
173 บ้านห้วยดู่ 0 1 0 1 1
174 บ้านหนองกุงน้อย 0 1 0 1 1
175 บ้านสัน 0 1 0 0 1
176 บ้านคำบง 0 1 0 0 1
177 บ้านสร้างถ่อ 0 1 0 0 1
178 บ้านสะพือใต้ 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองบัวฮี 0 1 0 0 1
180 บ้านหนองแสงใหญ่ 0 1 0 0 1
181 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 1 0 0 1
182 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนคูณ 0 0 2 0 2
184 บ้านแก่งเจริญ 0 0 1 0 1
185 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 0 1
186 บ้านกุดเรือคำ 0 0 1 0 1
187 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 1 0 1
188 บ้านดอนชี 0 0 1 0 1
189 บ้านสิม 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองผักแพว 0 0 1 0 1
191 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 2 0
192 บ้านกุดชมภู 0 0 0 1 0
193 บ้านนาทม 0 0 0 1 0
194 บ้านปากโดม 0 0 0 1 0
195 บ้านดงนา 0 0 0 0 0
196 ตชด.ปากลา 0 0 0 0 0
รวม 1,100 321 187 164 1,772