หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 20 53 32
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 19 45 30
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 41 94 68
4 007 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 19 46 28
5 003 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 17 63 30
6 008 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 20 77 39
7 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 20 30 25
8 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 2 4 4
9 018 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 7 17 10
10 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 2 6 4
11 020 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 2 4 3
12 021 โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1 3 1
13 022 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 2 7 3
14 023 โรงเรียนบ้านกุ่ม 18 61 36
15 030 โรงเรียนบ้านขัวแคน 6 10 7
16 033 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 1 1 1
17 034 โรงเรียนบ้านคันเปือย 0 0 0
18 035 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 21 39 29
19 036 โรงเรียนบ้านคำก้อม 34 69 48
20 040 โรงเรียนบ้านคำบง 1 5 2
21 041 โรงเรียนบ้านคำผ่าน 7 10 9
22 043 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 24 36 27
23 044 โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 7 14 10
24 045 โรงเรียนบ้านคำหว้า 21 28 25
25 037 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0
26 039 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 8 4
27 038 โรงเรียนบ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 3 10 6
28 042 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0
29 046 โรงเรียนบ้านคำไหล 1 5 2
30 048 โรงเรียนบ้านงิ้ว 4 8 6
31 049 โรงเรียนบ้านจันทัย 20 46 32
32 051 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 10 14 12
33 050 โรงเรียนบ้านจิกเทิง 0 0 0
34 052 โรงเรียนบ้านจุการ 2 4 4
35 055 โรงเรียนบ้านชาด 18 44 27
36 054 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 3 7 4
37 053 โรงเรียนบ้านชาดฮี 22 51 34
38 057 โรงเรียนบ้านซะซอม 3 21 6
39 058 โรงเรียนบ้านดงดิบ 7 23 13
40 060 โรงเรียนบ้านดงนา 2 8 4
41 061 โรงเรียนบ้านดงบาก 2 4 3
42 062 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 0 0 0
43 059 โรงเรียนบ้านดงแถบ 4 14 7
44 222 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 10 20 13
45 064 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 11 18 16
46 065 โรงเรียนบ้านดอนงัว 14 43 26
47 066 โรงเรียนบ้านดอนชี 1 1 1
48 068 โรงเรียนบ้านดอนตะลี 13 31 24
49 069 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 4 12 7
50 070 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 3 6 4
51 067 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ 8 19 13
52 071 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 3 6 3
53 073 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 3 4 3
54 072 โรงเรียนบ้านด่าน 28 69 40
55 076 โรงเรียนบ้านตามุย 8 15 13
56 078 โรงเรียนบ้านตุงลุง 7 16 10
57 077 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 11 21 19
58 079 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 3 7 5
59 080 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 11 19 16
60 083 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 5 8 7
61 084 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 0 0 0
62 081 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 16 27 21
63 082 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 6 29 13
64 086 โรงเรียนบ้านนกเต็น 46 85 66
65 088 โรงเรียนบ้านนาคอ 11 22 17
66 089 โรงเรียนบ้านนาคาย 21 41 32
67 091 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 4 8 6
68 092 โรงเรียนบ้านนาจาน 18 33 24
69 094 โรงเรียนบ้านนาชุม 22 45 34
70 095 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 1
71 096 โรงเรียนบ้านนาทม 1 2 1
72 097 โรงเรียนบ้านนาทอย 2 12 3
73 098 โรงเรียนบ้านนาบัว 18 35 24
74 103 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 3 14 6
75 107 โรงเรียนบ้านนาหว้า 3 4 3
76 105 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 9 21 13
77 106 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 8 15 11
78 093 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 22 63 38
79 104 โรงเรียนบ้านนาเลิน 7 16 13
80 108 โรงเรียนบ้านนาเอือด 4 10 6
81 087 โรงเรียนบ้านนาแก 0 0 0
82 090 โรงเรียนบ้านนาแค 3 10 6
83 099 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 3 8 5
84 102 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 21 49 33
85 100 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 12 33 22
86 101 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 5 11 9
87 124 โรงเรียนบ้านบะไห 20 33 29
88 126 โรงเรียนบ้านบัวทอง 3 5 4
89 125 โรงเรียนบ้านบัวแดง 0 0 0
90 127 โรงเรียนบ้านบากชุม 0 0 0
91 129 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 0 0 0
92 128 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 2 18 5
93 131 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 19 29 26
94 130 โรงเรียนบ้านปากโดม 1 2 1
95 132 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 22 39 32
96 133 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 9 12 11
97 134 โรงเรียนบ้านป่าเลา 2 5 4
98 136 โรงเรียนบ้านผักหย่า 10 22 14
99 137 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 12 33 19
100 138 โรงเรียนบ้านพลาญชัย 14 30 22
101 141 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 27 61 35
102 142 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 7 11 10
103 143 โรงเรียนบ้านภูหล่น 13 24 18
104 145 โรงเรียนบ้านม่วงฮี 0 0 0
105 144 โรงเรียนบ้านม่วงโคน 2 4 3
106 147 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 0 0 0
107 148 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 6 5
108 151 โรงเรียนบ้านลาดควาย 3 24 10
109 152 โรงเรียนบ้านลาดวารี 11 22 16
110 155 โรงเรียนบ้านวังพอก 2 9 5
111 154 โรงเรียนบ้านวังแคน 0 0 0
112 157 โรงเรียนบ้านสงยาง 0 0 0
113 158 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 8 16 9
114 159 โรงเรียนบ้านสระคำ 2 2 2
115 161 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1 3 2
116 160 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 11 26 17
117 162 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 11 29 18
118 164 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 9 23 11
119 163 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 1 3 2
120 165 โรงเรียนบ้านสัน 1 2 2
121 166 โรงเรียนบ้านสำโรง 30 63 46
122 167 โรงเรียนบ้านสิม 1 1 1
123 168 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 15 38 27
124 169 โรงเรียนบ้านหนองกอก 5 13 9
125 171 โรงเรียนบ้านหนองกุง 58 128 91
126 170 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 2 3 2
127 172 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 15 31 23
128 173 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 0 0 0
129 174 โรงเรียนบ้านหนองชาด 2 3 2
130 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 1 3 1
131 178 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 1 1 1
132 179 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 4 3
133 184 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) 4 8 5
134 185 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 15 70 33
135 188 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 14 4
136 189 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 9 20 13
137 175 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 20 44 28
138 183 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67 226 123
139 186 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 20 38 30
140 187 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 1 2 2
141 176 โรงเรียนบ้านหนองโน 3 7 6
142 182 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 7 16 12
143 181 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 3 2
144 180 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุก 8 21 11
145 190 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 15 41 24
146 191 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 37 85 60
147 201 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 5 11 7
148 203 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 6 26 11
149 204 โรงเรียนบ้านหินสูง 5 16 10
150 202 โรงเรียนบ้านหินโงม 15 66 29
151 205 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0
152 192 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 2 2 2
153 195 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 6 18 9
154 196 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 5 14 9
155 197 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 6 15 6
156 198 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 26 60 43
157 199 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 3 5 5
158 193 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 0 0 0
159 194 โรงเรียนบ้านห้วยแดง 15 28 19
160 200 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 6 13 9
161 210 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 35 104 64
162 211 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 2 6 4
163 074 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 1 3 1
164 146 โรงเรียนบ้านเม็ก 2 4 3
165 153 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 13 48 28
166 156 โรงเรียนบ้านเวินบึก 1 5 2
167 206 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 0 0 0
168 207 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 5 11 9
169 212 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 5 19 9
170 024 โรงเรียนบ้านแก่งกบ 8 17 10
171 025 โรงเรียนบ้านแก่งกอก 7 10 8
172 028 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 8 18 12
173 029 โรงเรียนบ้านแก่งยาง 5 7 5
174 027 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 2 1 1
175 026 โรงเรียนบ้านแก้งกอก 16 38 30
176 032 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 1 1 1
177 031 โรงเรียนบ้านแขมใต้ 7 20 12
178 208 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 3 7 5
179 047 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 9 14 11
180 056 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 4 10 7
181 075 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 6 11 10
182 123 โรงเรียนบ้านโนน 5 8 6
183 110 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 10 25 16
184 111 โรงเรียนบ้านโนนกุง 5 8 7
185 109 โรงเรียนบ้านโนนก่อ 39 107 65
186 112 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง 3 5 5
187 114 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 13 4
188 113 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 15 36 25
189 115 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 7 16 11
190 116 โรงเรียนบ้านโนนจิก 8 11 10
191 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 6 11 9
192 118 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 23 36 32
193 119 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 26 48 36
194 120 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 13 24 19
195 121 โรงเรียนบ้านโนนสุข 17 31 25
196 122 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 19 44 28
197 135 โรงเรียนบ้านโป่ง 0 0 0
198 139 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 16 37 22
199 140 โรงเรียนบ้านโพนแพง 16 32 22
200 209 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 2 6 4
201 085 โรงเรียนบ้านไทรงาม 4 18 7
202 150 โรงเรียนบ้านไร่ 28 58 41
203 149 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 5 10 5
204 213 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 11 25 18
205 217 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 6 19 11
206 218 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 9 21 11
207 220 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 84 151 116
208 221 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 7 16 12
209 215 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ 3 10 5
210 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 20 47 33
211 216 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 2 13 5
212 015 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 15 2
213 214 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ 0 0 0
214 219 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ 3 8 2
215 002 โรงเรียนเจริญสุขศึกษา 0 0 0
216 012 โรงเรียนเทศบาล ๑ โพธิ์กลาง 0 0 0
217 013 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร 0 0 0
218 010 โรงเรียนตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0
219 009 โรงเรียนตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 1 1 1
220 011 โรงเรียนตชด.ปากลา 1 2 1
รวม 2049 4814 3160
7974

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]