สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรโชติ  ทีเขียว
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสนลา
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พันผูก
 
1. นายวรพันธ์  โอธิเวษ