สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคิแลน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชนาภา   ขันแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์   ใจเดี่ยว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   รูปช้าง
2. เด็กหญิงมุธิตรา   แลดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ลูกศร
 
1. นายชัยณรงค์   ใจเดี่ยว
2. นางสาววัชราภรณ์  พิลาบุตร