สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 20 1. เด็กชายดนุภพ  วงศ์มั่น
2. เด็กหญิงบุญญากานต์  สุขศรี
 
1. นางฤดีภรณ์  ปัดภัย
2. นางสาวเหรียญทอง  บุญหลาย