สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนัน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์นันท์  เกษดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สืบอ้วน
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน
2. นางณัฐพร  ยืนนาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภา  ปักปิ่น
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ปักปิ่น
 
1. นายอดุลย์ศักดิ์  ยืนนาน
2. นางณัฐพร  ยืนนาน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายอานัษนัน  ทาชอบ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ปุณณภา  เตชศิรริโกศล