สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุนทรี   หอมขจร
2. เด็กหญิงอารยา   เหล่ามา
 
1. นางยุวธิดา    โจระสา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงนภา   ศรีกุล
2. เด็กหญิงสุปรียา   สวนมา
 
1. นางยุวธิดา   โจระสา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  ธิมาทา
2. เด็กชายณรงค์วิทย์   พิมพ์พัด
3. เด็กชายธนพล   ลินลา
 
1. นายเดชา   ประจำถิ่น