สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอบ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพล   ปะทะมะ
2. เด็กหญิงศศิธร   เทศบุตร
 
1. นางมลิวัลย์   ดอนสิงห์
2. นางสาวศรีประไพร   ประทุมทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัฒทวธิดา   นพศรี
2. เด็กชายมนัสนันท์   บัวทอง
 
1. นางมลิวัลย์   ดอนสิงห์
2. นางสาวศรีประไพร  ประทุุมทอง