สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตุ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63.25 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงประภัสสร   พิมาน
2. เด็กชายพลพจน์    นวลตา
3. เด็กหญิงสวรรณี   ขวัญยืน
 
1. นางสาวไพบูลย์   วงศ์คำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปูเป้   กอบเกื้อ
2. เด็กหญิงอารยา  คำพูล
 
1. นายวิโรจน์   ผดุงวิทย์