สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายพีระพงษ์   จงเย็นกลาง
2. เด็กชายสรวิชญ์   หลายเหล่า
 
1. นายสันติชัย    ยาตรา
2. นายสุนทร   อเนกา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรพัฒน์    อาสาเหลา
2. เด็กชายพีระพงษ์   นาสิงห์
3. เด็กชายไฉน  สีทอง
 
1. นายสุนทร   อเนกา