สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระการ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายธเนศ   หาระสาย
2. เด็กชายพัสกร    ลีลอมเดชากร
 
1. นางกิตติยาภรณ์   เหมือนเหลา
2. นางอนงค์ทรัพย์  วงศ์ชาลี