สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บุญมาปัด
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  วิลามาศ
3. เด็กชายอนุชัย  พวงแก้ว
 
1. นายบุญธรรม  มาเหลา
2. นางสาวจันทรหทัย  บุญมาปัด